В начало GenealogiaГенеалогия libraryБиблиотека galaxyЭл. издания fotoФотографии

Род Тихоновичей

Из книги: Попельницька О. Історична топографія київського Подолу XVII — початку XIX. — К., 2003.

tichtich

Тихоновичі
Свій родовід Тихоновичі починали з бабки Тихона Давидовича (що жив у другій половині XVII ст.) - Ганни Юркової Іванічевої, власниці двору біля церкви Миколи Притиска. Уперше її ім’я згадується в 1577 р. у зв’язку з купівлею Г.Юрковою у В.Солтановича сіножаті за річкою Почайною. Можливо, Г.Юркова і В.Солтанович були сусідами, тому і підписали вигідну їм обом угоду. До того ж одна з садиб Солтановичів (з 1666 р. - сотника С. Туптала) розташовувалася поблизу церкви Миколи Притиска, де і двір Г. Юркової та садиба її нащадка — Романа Т., священика церкви Миколи Притиска. Спадкоємцями Тихона Давидовича стали син Іван Т. і онуки, Іван (—1725 рр.) та Василь (—1721 рр.). Останній у шлюбі з Оленою Василівною мав трьох синів — Петра (—1763 рр.), Романа ( - до 1784 р.) та Федора (-1750 рр.) та двох дочок, Дар’ю та Анастасію. Петро Т., багатий купець і бургомістр, у 1711 р. відбудував церкву Різдва. Разом з дядьком Іваном він привозив з Польщі (зокрема, з міста Шльонська) різний крам. Обидва шлюби Петра Т. (з Агрипиною, дочкою війта П.Войнича, та з Христиною Мануйловою) були бездітні. Від дядька Петро Т. успадкував «дідичні» двір у Притиско-Микільській парафії та сіножать за Почайною (якими, можливо, володіли ще Г.Юркова та Тихон Давидович), «плац» на «Великій мостовій вулиці» (Притискомикільській) поряд двору, придбаного в 1749 р. у П. Войнича. Іван Т. передав племіннику також крамницю в «Кушнірському ряду» на ринку та хутір на Куренівці. У 1753 р. Петро Т. придбав поряд «ґрунту», успадкованого від батьків, невеликий двір у парафії церкви св. Костянтина та Олени. Після смерті Федора, похованого біля церкви Миколи Притиска, Петро Т. успадкував братову частку: два «городні плаци» за Воскресенською брамою та комору на ринку у «Великому ряду».
Сестри Петра Т., Дар’я та Анастасія (дружини ювеліра І.Равича та купця Власенка-Чишинича) дістали у посаг по «плацу» та по коморі на ринку, у «Ряду великоруських купців». Дар’я Равич померла бездітною, напевно, не мав дітей і Роман Т. [На самом деле, у Романа Васильевича Тихоновича была семья. Его дочь Дарья Романовна вышла замуж за Павла Петровича Алышевского]. Тому саме сини і дочки Анастасії Власенко-Чишинич стали спадкоємцями Петра Т., який також не мав нащадків. Після смерті Петра Т. його друга дружина успадкувала хутір на Куренівці та два «куничних» двори (у Притиско-Микільській та Царекостянтинівській парафіях). Іншу родинну нерухомість за рішенням суду одержали племінники і племінниці Петра Т.: Роман, Іван та Федот Власенки-Чишиничі, Тетяна Григоровичева, Агафія Силенко-Нечаєва та Анастасія Галчевська. У «Відомості обліку дворів...» 1784 р. зазначений двір {№ 1200, на плані 1803 р. — № 2775) удови колишнього бургомістра та священика церкви Миколи Притиска, Романа Т. Цю садибу, розташовану неподалік церкви, можна визначити як «дідичний» двір Г.Юркової. Його Роман Т. як останній, прямий нащадок Т., успадкував після смерті батьків, дядька та
братів.

Судова справа про майно бургомістра П. Тихоновича (1770 ). - ЦДІАУК . - Ф. 59. - Oп. 1. - Од. зб . 5450. - Арк. 103.

I
1. Юрко Иваничев ?
2. Ганна Юркова Иваничева, жена 1.
II
3. Давид 1.
III
4. Тихон Давидович 3.
IV
5. Иван Тихонович 4.
V
6. Иван Иванович (-1725) 5.
7. Василий Иванович (после 1726), бургомистр после 1711 г. 5.
Василий Иванович Тихонович (–1726) • FamilySearch
8. Олена Васильевна, жена  Василия Ивановича (7).
VI.
9. Петр Васильевич Тихонович (1697-1763), бургомистр в 1744-1763 г. 7.
10. Роман Васильевич Тихонович (-до 1784), священник. 7.
11. Федор Васильевич Тихонович (-1750). 7.
12. Дарья Васильевна Тихонович (1707). 7. 
13. Анастасия Васильевна Тихонович (1706). 7. 
14. Елена Павловна, дочка войта Войнича, жена Петра Васильевича (9). У Попельницкой ошибочно названа Агрипиной.
15. Христина Мануйловна, вторая жена Петра Васильевича (9).
16. Мария Федоровна (1721), жена Романа Васильевича (10).
17. Иван Андреевич  Равич (1677), муж Дарьи Васильевны (12).
18. Даниил Васильевич Чишинич-Власенко (1694), бургомистр, муж Анастасии Васильевны (13).
VII
19. Михаил Романович Тихонович (1753), поручик. 10.
20. Софья Романовна Тихонович (1748) 10.
21. Анна Романовна Тихонович (1750) 10.
22. Дарья Романовна Тихонович (1758) 10.
23. Павел Петрович Алышевский (1761), муж Дарьи Романовны, священник (22),.

РГАДА. "Малороссийские дела". М., 2016. Ф. 124, Оп. 1, 1708 г., №31.
1708
Дело по челобитью киевского торгового человека Романа Тихоновича о посылке в Гданск грамоты государевой, дабы забранные у приказчика его товары возвращены были.

1711

 Метрическая книга Киевоподольского Борисоглебского прихода. 1723 г. ЦДIАК. Ф. 127, о. 1012, д. 14, л. 2.
1723
У пана Василя Гудименка и жены его Агафии законобрачных родися сын младенец Иосиф. Восприемники: пан Алексей Звонник, парафянин Свято-Борисо-Глебский и панна Елена, дщерь Вуйничовна, бурмистровна, парафянка Св. Николы Набережного.

Л. 3.
1723
У Иосифа Пасюченка и жени его Марини родися дочь Параскевия. Восприемники Феодор Сиченко, попович Спасский и панна Улияна дщерь пана Леонтия Звонника, и Федор Венедиктов крамар, и панна  Елена дщерь п. Павла Вуйнича бурмистра.

Жена Ивана Равича Дарья (урожд. Тихонович) - тетя Домникии Чишинич-Власенко
1724
Даниель Власенко. 1724 января 5 дня родися у Даниила Власенко прихожанина Воскресенского младеница, а дадеста ей имя Домникия, восприемники же оной младеницы Николай Рожецкий приходу Воскресенского, да восприемница Дария Иванова жена Равичева приходу Никольского Притиского.

Метрическая книга Киевоподольского Борисоглебского прихода. 12 апреля 1726 г. ЦДIАК. Ф. 127, о. 1012, д. 14, л. 5 об.
1726
У п. Иосифа Пасюкевича и жены его Марии родися дочь Евдокия. Восприемники Феодор Сиченко попович Свято-Спасский и Елена Вуйничовна, невестка п. Василия Тишченкова парафянина Свято-Николай Притиска.

Метрическая книга Киевоподольского Борисоглебского прихода. 1731 г. ЦДIАК. Ф. 127, о. 1012, д. 14, л. 14.
1731
У Иосифа Пасюкевича и жены его Марии родися сын Демьян. Восприемники Иоанн Скабовский и Олена, жена п. Петра Васильевича Тишченка парафянина Свято-Николая Притиска.

Исповедная роспись Киевоподольской Воскресенской ц. 1737 г. Анастасия Васильевна - урожденная Тихонович.
1737
Даниил Васильев сын Власенко лавник магистратовый - 43. Жена его Анастасия Васильева -31.Дети их: Татиана -10. Агафия - 8. Роман - 7. Феодор - 1.

Притиско-Никольская ц. 1737 г. Дарья Васильевна Равич (Тихонович).
1737
Иоан Андреев Равич, райца - 60. Жена его Дария Васильева - 30.

1737
Петр Васильев (Тишченко/Тихонович), шафар - 40, жена его Елена дочь Павлова - 30.

Ревизская сказка 1782 г. Притиско-Никольская церковь
1782
Вдова священника Романа Тихоновича жена Мария Федорова дочь - 61. У нее дети: сын Михайла Романов Тихонович - 29; дочери Софья Романова - 34, Анна Романова - 32, Дарья Романова - 24.

1782

Преорка
1782
Киевская мещанка вдовствующая бургомистриха Христина Мануйлова дочь Тихоновичка - 72. Дочь Агафия Иосифова - 40.

Метрическая книга Киевоподольской Притисконикольской церкви. 1782 г.
1782
21 августа. Обвенчал... студента богословия Павла Петрова Алышевского с девицей Дарьею умершего приходского священника Романа Тихоновича дочерью... Поручителем был Семен Иванович Рибалский.

1785 г. Июля 5.
1785
Рожденного младенца Петра от зак. родителей свящ. Павла Алышевского и жены его Дарии Романовой 8 числа крестил... Восприемником оному был бунчуковый товарищ Илия Николаевич Скрибицкий, а восприемная мать умершего медового шафара вдовая жена Феодора Дмитровичева.

Исповедная роспись Притисконикольской церкви. 1786 г.
1786

1786

Исповедная роспись 1811 г.
1811
Умершего священника Притиско-Николаевской церкви Романа Тихоновича дочь девица Анна Романовна - 56. Брат ея отставной поручик Михайло Романов Тихонович холост - 60.

Софийский собор
1811
Оного собора ключарь прот. Павел Алышевский. Дети его - Петр, Константин.

Метрическая книга Старо-Киевской Георгиевской церкви. 1812 г.
1812
3 июля. Обвенчан Киевской академии студент богословия Петр Павлов сын Алышевский с девицею Еленою прот. и кавалера Димитрия Сигиревича дочерью. Поручитель был киевской академии учитель Калистрат Соколовский.

1813 г. Июль.
1813
30. Свящ. Киево-Софийского собора Петра Алишевского и жены его Елены родился сын Владимир.

Метрическая книга Старо-Киевской Сретенской церкви 1822 г.
1822
Февраля 1. Киевософийского кафедрального собора свящ. Петра Алишевского и жены его Елены родися сын Иоанн.