В начало GenealogiaГенеалогия libraryБиблиотека galaxyЭл. издания fotoФотографии
gerb

Гудимы-Левковичи

Предки и близкая родня Марии Федоровны, жены Александра Акимовича Барского.       

ГУДИМИ-ЛЕВКОВИЧІ – козац.-старшинський рід сербського походження. Вихідці зі старовинного роду дворян Левковичів. У 2-й пол. 17 ст. покинули свою батьківщину, яка перебувала під владою Османської імперії, й переселилися до Києва. З родини походить багато відомих діячів доби Гетьманщини: полковий обозний Могилівського полку Тиміш Гудима (1667), останній генеральний підскарбій Василь Гудима (1758–64), сотник Павло (1767). Рід прославився своїм благодійництвом. Петро Левкович на свої кошти будував важливі річкові переправи, за що одержав універсали з подякою від гетьманів І.Мазепи (1693) та І.Скоропадського (1713). Універсал І.Скоропадського надавав право спадкоємцям Петра Левковича збирати "мостове мито" від кожного воза. Син Петра Левковича Іван Петрович від 1719 до 1732 служив райцею Київ. магістрату. 1692 побудував у Києві Свято-Іллінську церкву на Подолі. Його сини Василь Іванович та Йосип Іванович також були райцями і бурмистрами магістрату, а Іван Іванович – осавулом Київського полку. Родина Гудимів була однією з найбагатших у Києві: володіли селами – Гудимівка (нині с. Перше Травня) і Нещерів (нині обидва села Обухівського р-ну Київ. обл.), лісами, винокурнями, шинками, заїжджими дворами. Представники родини Гудимів навч. в Київ. акад. (див. Києво-Могилянська академія): сини Йосипа –Андрій Йосипович, майбутній значковий товариш, та Григорій Йосипович – священик Свято-Іллінської церкви. Син Григорія Іван Григорович також навч. в акад., служив титулярним радником у Симбірській межовій конторі (1805). Син Івана Федір Іванович після завершення навч. в акад. був учителем малювання, отримав ст. магістра (1814), служив радником Симбірської палати кримінального суду. 1827 переїхав до Києва, отримав місце чиновника з особливих доручень при Київ. військ. губернаторові. 1829 призначений керувати справами канцелярії військ. губернатора.
1789 при одержанні дворян. звання, стверджуючи давність свого роду, нащадки Петра Левковича вирішили об'єднати прізвища Гудимів і Левковичів в одне, на що одержали офіц. дозвіл. Їхній родовід продовжується й досі.
ЛЯКІНА Римма Миколаївна
Література:
Лучицкий И. Киев в 1766 году. "Киевская старина", 1888, № 1–3
Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии, т. 3. К., 1906.
I
1. Петр Левкович Гудима на свої кошти будував важливі річкові переправи, за що одержав універсали з подякою від гетьманів І.Мазепи (1693) та І.Скоропадського (1713). Універсал І.Скоропадського надавав право спадкоємцям Петра Левковича збирати "мостове мито" від кожного воза.
В 1692 г. Петр Гудима построил каменное здание Киевоподольской церкви Святого Пророка Илии. (См. Лопухина Е. Неизвестный Киев: Церковь Святого Пророка Илии).

1692

2. Тимофей Гудима - обозный Подольского полка, которого в 1667 г. гетман И. М. Брюховецкий обвинил в участии в измене вместе с полковником Константином Мигалевским. "В роспросе сказал: родом де он город Бряславля и жил все в Бряславле. У Константина в полку учал быть тому третей год, и ныне де он выехал служит на имя великого государя с ним Костянтином вместе; да с ним же де переехал сын его Тимошка, и ныне де тот его сын при боярине и гетмане войска Запорожского при Иване Мартиновиче Брюховецком, а жена де его Тимошева оставлена была в Бряславле. И нынешнею де осенью перед Филиповым постом, как изменник Дорошенко с Черкасы и с Татары ходили за Ляхами и был в Бряславле, а сведал про то, что он поехал служить великому государю с Костянтином Мигалевским, жену его отдал за то в Крым мурзе; а сказывал де ему Тимоше про то города Лодыжина купец, кум его Иван Мушенко, потому что де он видел, как жену его на Лодыжин везли" (Акты о приезде в Москву полковников: Каневского Якова Лизогуба и Подольского Константина Мигалевского). В 1676 г. присягнул в Батурине царю Алексею Михайловичу вместе с гетманом Иваном Самойловичем и другими войсковыми товарищами (РДАДА. – Ф.229. – Оп.2. – Спр. 42. – 789 арк.).
II
3-1. Иван Петрович Гудим-Левкович (1665) - райца в 1719-1732 г. Жена Елена Петрова (1679). Дети: Тимофей (1687), Василий (1695), Максим (1700), Федор (1703), Павел (1709), Иосиф (1713-1774), Иван (1718), Мария (1717), Агафья (1720).
4-2. Тимофей Тимофеев Гудима. При боярине и гетмане войска Запорожского при Иване Мартиновиче Брюховецком
III
5-3. Тимофей Иванов (1687) - перепечай. Жена Евдокия Иванова (1697). Дочь Акилина (1720).
Исповедная ведомость Киевоподольского Воскресенского прихода. 1737 г. ЦДIАК. Ф. 127, о. 1015, д. 2, л. 13 об.
1737
Тимофей Иванов сын Гудим 50 лет. Жена его Евдокия Иванова 40 лет. Дщерь Акилина 17.

6-3. Василий Янович / Иванович (1695-15.12.1764) - шафар медовый (1737 г.), бургомистр. Жена Агафия Фомова (1707-15.4.1752). Жена Мария Лазарева (1702-2.4.1763). Жена Анастасия (+1764). Дети: Иосиф (4.4.1723), Максим.
7
-3. Максим Иванов (1700). Жена Васса Васильева. Дети: Матрона (1730), Евфросинья (1736).
Исповедная ведомость Киевоподольской Введенской церкви. 1737 г. ЦДIАК. Ф. 127, о. 1015, д. 2, л. 164 об.
1737
Максим Иванов Гудим 37 лет, жена его Васса Васильева 32 лет, дети их Матрона 7 лет, Ефросинья 1 года.

8-3. Федор Иванов (1703) - священник Киевоподольской Ильинской ц. Жена - Евфросинья Иванова (1710). Дети: Петр (1728), Дмитрий (1730).
Исповедная роспись Ильинской церкви 1737 г.
1737
 
9-3.
Павел Иванов (1709) - сотник. Жены Анастасия Иванова (1714), Фекла Евстафьева (1716), Евдокия Павловна Полуботок (по информации Иконникова). Дети: Михаил (1734), Григорий (1735), Мария (1740), Иван (1742), Ефимия (1744), Устинья (1748); Василий и Илья (по информации Иконникова).
10-3. Иосиф Иванович (1713-16.5.1774) - бургомистр. Феодора / Федосия Данилова (1723). Дети: Григорий (24.1.1742), Дмитрий (26.10.1744), Марфа (3.7.1746), Петр (6.10.1748), Екатерина (12.11.1751), Иван (1753-1753), Иосиф (2.4.1755-11.9.1758), Стефан (31.7.1756), Андрей (14.8.1758), Ульяна (1760), Анастасия.
11-3. Мария Ивановна (1717). Упомянута в Исповедной росписи Киевоподольской Ильинской ц. 1737 г.
12-3. Иван Иванович (1718) - есаул Киевского полка. Упомянут в Исповедной росписи Киевоподольской Ильинской ц. 1737 г. Дети: Устинья (1747), Иосиф (1750). Дети после 1760 г. жили в семье дяди Василия Ивановича и двоюродного брата Иосифа Васильевича.
13-3. Агафья Ивановна (1720). Упомянута в Исповедной росписи Киевоподольской Ильинской ц. 1737 г. Вместе с братом Иосифом в 1738 г. была восприемницей Евдокии, дочери Иоанна Богдановича.
IV
14-5. Акилина Тимофеева (1720). Упомянута в Исповедной росписи Киевоподольского Воскресенского прихода 1737 г.
15-6. Иосиф Васильевич (4.4.1723-14.4.1787) - коллежский асессор, киевского губернского магистрата второго департамента председатель, депутат. Бургомистр в 1766-1775 гг. Жена Ирина Стефанова (1727-1797). Дети: Яков (27.11.1745-22.5.1797), Федор (8.2.1747-1808), Екатерина (24.10.1748-15.10.1756), Максим (1750-1798), Алексей (12.2.1753), Мария (+2.3.1756), Марфа (1.9.1755).
16-6. Максим Васильев. Упоминается в метрике 1748 г. как брат Иосифа и крестный его дочери Екатерины.
17-7. Матрона Максимова (1730). Упоминается в Исповедной росписи Киевоподольской Введенской ц. 1737 г.
18-7. Ефросинья Максимова (1736).
Упоминается в Исповедной росписи Киевоподольской Введенской ц. 1737 г.
19-8. Петр Федоров (1728).
Упоминается в Исповедной росписи Киевоподольской Ильинской ц. 1737 г. Крестный двоюродного племянника Якова Иосифова в 1745 г.
20-8. Дмитрий Федоров (1730). Упоминается в Исповедной росписи Киевоподольской Ильинской ц. 1737 г.
21-8. Ульяна Федорова (1740) (предп.). Жена священника Симеона Сергиева (1725).
Упоминается в Исповедной росписи Киевоподольской Ильинской ц. 1760 г.
22-9. Михаил Павлович (1734)Жена Ульяна Степановна Дмитрович (1751). Сын Стефан (1761). Дочь - жена подполковникая Николая Федеева. С ними жили внуки: Феодосия (1780), Анастасия (1782), Лука Ник. Фадеевы (1786).
23-9. Григорий Павлович (1735). Упоминается в Исповедной росписи Ильинской ц. 1737 г. Был крестным у Алексея, сына Иосифа Васильевича Гудима в 1753 г. По Иконникову его дети: Илья и Порфирий.
24-9. Василий Павлович.
По Иконникову его сын Константин (1794-1845).
25-9. Илья Павлович.
26-9. Мария Павловна (1740). Упоминается в Исповедной росписи Ильинской ц. 1760 г.
27-9.
Иван Павлович (1742) - киевского уезда казначей, бунчуковый товарищ, коллежский асессор. Жены Мария Ивановна Тернавиот (1761-1783), Екатерина Семеновна Балабуха (с 26.9.1783). Дети: Аким (1778), Исидор (1780), Петр (1785),  Фекла (1786), Николай (1787), Мария (29.8.1789), Константин (1794), Максим.
28-9. Ефимия Павловна (1744).
Упоминается в Исповедной росписи Ильинской ц. 1760 г.
29-9. Устинья Павловна (1748). Упоминается в Исповедной росписи Ильинской ц. 1760 г.
30-10. Григорий Иосифович (24.1.1742) - священник Киевоподольской Ильинской ц. Жена - Анна Константиновна (1745-23.7.1787). Дети: Иван (8.1.1768), Дарья (21.2.1769-31.7.1769), Мария (1776), Константин (1779), Семен (2.2.1781), Пелагея (4.5.1782), Илья (19.7.1787).
31-10. Дмитрий Иосифович (26.10.1744).
32-10. Марфа Иосифовна (3.7.1746).
33-10. Петр Иосифов (6.10.1748).
34-10. Екатерина Иосифова (12.11.1751).
35-10. Иван Иосифов (10.1.1753-4.6.1753).
36-10. Иосиф Иосифов (2.4.1755-11.9.1758).
37-10. Стефан Иосифов (31.7.1756).
38-10. Андрей Иосифов (14.8.1758).
Жена Марфа Антонова. Дети: Мария (20.11.1784-8.2.1787), Григорий (23.4.1788-14.9.1788), Дмитрий (28.10.1789).
39-10. Ульяна Иосифова (29.6.1760). Муж - лекарь Евстафий Яковлевич Яновский.
МК Свято-Духовской ц. 21 октября 1778 г. (Ф. 127, о. 1012, д. 192, л. 33.
1778
Евстафий Яковлевич Яновский лекарь с девицею Иулеяниею Иосифовною Гудимовною

40-10. Анастасия Иосифова. Упоминается в МК Ильинской ц. в 1787 г., крестная своего племянника Ильи Григорьевича.
41-12. Устинья Ивановна (1747). Упоминается в ИР Борисоглебской ц. в 1769 г. в семье кузена Иосифа Васильевича.
42-12. Иосиф Иванов  (1750). Упоминается в ИР Борисоглебской ц. в 1760 г. в семье дяди Василия Ивановича.
V
43-15. Яков Иосифович (27.11.1745-22.5.1797) - лавник. Бургомистр в 1782 г. Жены Мария и Анна Афанасьевна (1754-1802). Дети: Стефан (28.3.1770), Елена (1774), Павел (1777),  Степан (1778), Василий (1778-7.10.1842), Прокофий (1779), Агафья (1780), Иоанн (1781-1791), Марина (1784), Максим (1787).
 44-15. Федор Иосифов  (8.2.1747-30.8.1810) - купец. Жены Ирина Ивановна (1752), София Семенова Адрицкая (1767-19.9.1815). Дети: Евдокия (1784), Василий (11.8.1785), Иван (1789), Варвара (4.12.1791), Демьян (31.10.1794), Симеон (2.2.1796), Татьяна (9.1.1799-11.1.1799), Трофим (19.9.1800-13.4.1801), Ирина (10.4.1802-24.10.1804), Мария (10.6.1805-1.3.1874), Наталия (19.8.1806).
45-15. Екатерина Иосифова  (24.10.1748-15.10.1756).
46-15. Максим Иосифов (1749-10.9.1797) - купец. Жена - Анна Ивановна Коробкина (1762). Дети: Семен (1779-1799), Роман (24.7.1781), Мария (13.8.1782-1807), Иван (1784-5.1.1814), Варвара (5.2.1788-20.7.1792), Екатерина (24.11.1790), Григорий (20.1.1792-16.7.1792), Анастасия (10.4.1796).
47-15. Алексей Иосифов (
12.2.1753).
48-15.
Мария Иосифова (+2.3.1756).
49-15. Марфа Иосифова (1.9.1755). Жена кол.ас. судьи Киевского уезда Ивана Антоновича Юрьева (1749-3.3.1812).


Метрическая книга Киевоподольского Борисоглебского прихода. 1744 г. Сентябрь. ЦДIАК. Ф. 127, о. 1012, д. 14, л. 74.
1744
Младенец Михайло Гамалейник с девицею Анною, племянницею пана Василия Гудимы, первым браком. И свидетельствовали жители Киевские Стефан Москаленко и Тимофей Расовский...

  Метрическая книга Киевоподольского Борисоглебского прихода. 1748 г. Октябрь. ЦДIАК. Ф. 127, о. 1012, д. 14, л. 46.

1748

У пана Иосифа Базилевича Гудима и жены Ирины законобрачных родися дочь Катерина. Восприемники: Максим Сотниченко с Борисполя, брат пан Иосифовой, и девица Настасия, дочь Ширипихи вдовы попадьи Добро-Никольской.

        

.

Метрическая книга Киевоподольского Борисоглебского прихода. 1753 г. ЦДIАК. Ф. 127, о. 1012, д. 14, л. 52 об.

1753

 У Иосифа Гудима и жены его Ирины законобрачных родися сын Алексей. Восприемники: младенец Григорий, сын пана Павла  Гудима Сотницкие, и девица Анастасия, дочь Ширепихи, попадьи Доброникольской.

            20-11. Алексей Иосифов  (12.2.1753).
   

Метрическая книга Киевоподольского Борисоглебского прихода. 1755 г. Сентябрь. ЦДIАК. Ф. 127, о. 1012, д. 14, л. 56.

1755

У Иосифа Гудименка и жены его Ирины родися дочь Марфа. Восприемники: Иоанн, сын Гудима Сотника Киевского, прих. Свято-Ильинского, и девица Марфа, дочь госпожи Михайловой Ширепиной вдовы Доброникольской.

           23-11. Марфа Иосифова  (1.9.1755), в замужестве Юрьева.

       
    
Метрическая книга Киевоподольского Борисоглебского прихода. 1756 г. ЦДIАК. Ф. 127, о. 1012, д. 14, л. 117.

1756

Преставилась младенец Мария, дочь пана Иосифа Гудимовича.

        
        25-11. Мария Иосифова  (+2.3.1756).Метрическая книга Киевоподольского Борисоглебского прихода. 1756 г. Октябрь. ЦДIАК. Ф. 127, о. 1012, д. 14, л. 117.

1756

Преставися младенец Екатерина, дочь пана Иосифа Гудимовича.

       

1760

Иосиф Василиев Гудим шафар 36 лет. Жен его Ирина Стефанова 31 года. Дети их Иаков 15 лет, Федор 14 лет, Максим 10 лет, Марфа 5 лет.

        29-11. Максим Иосифов  (1750).

Метрическая книга Киевоподольского Борисоглебского прихода. 1764 г. Март. ЦДIАК. Ф. 127, о. 1012, д. 293, л. 31 об.

1764
Преставися Анастасия  жена пана Василя Гудимы Бурмистра.

        Анастасия жена пана Василя Гудимы Бурмистра.

Метрическая книга Киевоподольского Борисоглебского прихода. 1764 г. Декабрь. ЦДIАК. Ф. 127, о. 1012, д. 293, л. 32 об.

1764

Преставися Василий Гудим Бурмистр в лет 69.

Метрическая книга Киевоподольского Свято-Духовского прих. 1768 г. Ф. 127, о. 1012, д. 192, л. 14 об.

1768

У Григория Гудимовича и Анны родися сын Иоанн. Восприемники ... сын войта Киевского да Екатерина, сестра его Григория.

        35-12. Иван Григорьевич (8.1.1768).

Метрическая книга Киевоподольского Свято-Духовского прих. 1769 г. Февраль. Ф. 127, о. 1012, д. 192, л. 15 об.

1769

У Григория Гудимовича и Анны родися дочь Дария. Восприемники ... сын войта Киевского да Екатерина, сестра его Григория.

        36-12. Дарья Григорьева (21.2.1769-31.7.1769).

Метрическая книга Киевоподольского Свято-Духовского прих. 1769 г. Июль. Ф. 127, о. 1012, д. 192, л. 48 об.

1769

Погребена младеница Дария дочь Григория Гудимовича лет 1

Метрическая книга Киевоподольского Борисоглебского прихода. 1770 г. Март. ЦДIАК. Ф. 127, о. 1012, д. 293, л. 22 об.

1770

У Якова Иосифового Гудими депутата сына и жены его Марии родися Стефан. Восприемники Андрей пана Михайла Золотара Тохая сын прих. Претиский и Марфа девица дочь Иосифа Гудимы депутата прих. Борисоглебского.

       37-14. Стефан Яковлев Гудим (28.3.1770).

Метрическая книга Киевоподольского Свято-Духовского прих. 1774 г. Ф. 127, о. 1012, д. 192, л. 51.


1774

Погребен Иосиф Гудим Бурмистер лет 56

       
Метрическая книга Киевоподольского Свято-Духовского прих. 1784 г. Ноябрь. Ф. 127, о. 1012, д. 593, л. 24.

1784

Родилась дочь Мария от законных родителей Андрея Иосифова Гудимы и жены его Марфы Антоновны... Восприемницею была Мария Антиповна.

        39-26. Мария Андреевна (20.11.1784-8.2.1787).

Исповедная ведомость Киевоподольского Борисоглебского прихода. 1786 г. ЦДIАК. Ф. 127, о. 1015, д. 86, л. 116 об. 

1786

Коллежский асессор и Киевского губернского магистрата второго департамента председатель Иосиф Василиев Гудим 62 лет. Жена его Ирина Стефанова 59 лет. Сын их Феодор Осифов 39 лет. Жена его София Семенова 19 лет. Дочь их Евдокия 2 лет. Внуки Гудимовы: Василий 11 лет, Павел 10 лет.

        40-16. Евдокия Федорова  (1784). Первый муж Григорий Автономов. Второй муж Михил Козловский.
        41-14. Василий Яковлев  (1775) - коллежский регистратор. Жена Марина Филипова (1782). Дети Яков (1801), Марина (1803), Елена (1805), Михаил (1810), Елена (1811), Анна (1817), Николай (1818), Марфа (1820). 
        42-14. Павел Яковлев  (1776).

Исповедная ведомость Киевоподольского Ильинского прихода. 1786 г. ЦДIАК. Ф. 127, о. 1015, д. 86, л. 129.

1786

Священник Григорий Иосифов Гудим 44 лет. Жена его Анна Константинова 41 года. Дети их Иоанн 19 лет, Мария 10 лет, Константин 7 лет.

        43-12. Мария Григорьева (1776).
        44-12. Константин Григорьев (1779).

Исповедная ведомость Киевоподольского Ильинского прихода. 1786 г. ЦДIАК. Ф. 127, о. 1015, д. 86, л. 130.

1786

Умершего полкового есаула жена Фекла Евстафьева Гудимиха вдова 70 лет.

     Метрическая книга Киевоподольского Свято-Духовского прих. 1788 г. Ф. 127, о. 1012, д. 593, л. 28 об.

1788

Родился сын Григорий от законных родителей Андрея Иосифовича и жены его Марфы Антоновны.

          45-26. Григорий Андреев (23.4.1788-14.9.1788).

Метрическая книга Киевоподольского Свято-Духовского прих. 1788 г. Ф. 127, о. 1012, д. 593, л. 86 об.

1788

Преставися сего прихожа прихожанина Андрея Гудименка младенец Григорий... лет ему 1.

Метрическая книга Киевоподольского Свято-Духовского прих. 1789 г. Октябрь. Ф. 127, о. 1012, д. 593, л. 30 об.

.1789

Родился сын Димитрий от законных родителей Андрея Иосифовича и жены его Марфы Антоновны... Восприемником был майор Александр Якимович Литвинов.

        46-26. Дмитрий Андреев (28.10.1789).

Исповедная ведомость Киевоподольского Рождество-Предтеченского прих. ЦДIАК. 1800 г. Ф. 127, о. 1015, д. 133, л. 5 об.

1800

Феодор Иосифов Гудим 53 лет. Жена его София Семенова 42 лет. Дети их Евдокия 16 лет, Василий 14 лет, Иван 11 лет, Варвара 9 лет, Симеон 5 лет.

        47-16. Василий Федоров  (1786).
        48-16. Иван Федоров  (1789).
        49-16. Варвара Федорова  (1791). Муж Григорий Иванович Котляревский.
        50-16. Симеон Федоров  (1795).
Исповедная ведомость Киевоподольского Рождество-Предтеченского прих. ЦДIАК. 1808 г. Ф. 127, о. 1015, д. 187, л. 51 об.

1808
Феодор Иосифов Гудим 61 года. Жена его София Семенова 41 год. Дети их Варвара 16 лет, Симеон 12 лет, Мария 3 лет, Наталия 2 лет, вдова Евдокия 27 лет, дети ее Евдокия 7 лет, Александра 4 лет.

        51-16. Мария Федорова  (1805). Замужем за Александром Акимовичем Барским.
        52-16. Наталия Федоровна  (1806).     

МК Киевоподольского Иорданского Николаевского прих. ЦДIАК. Май 1810 г.
1810

Исповедная ведомость Киевоподольского Иорданского Николаевского прих. ЦДIАК. 1811 г. Ф. 127, о. 1015, д. 207, л. 3 об.

1811

Василь Яковлев Гудим 39 лет. Жена его Марина Филипова 29 лет. Дети их Яков 10 лет, Михаил 1 года, Марина 8 лет, Елена 6 лет.

        53-41. Яков Васильевич  (1801).
        54-41. Михаил Васильевич  (23.5.1810) -  купец 1-й гильдии. Владел спиртозаводом. Дом на ул. Засарайной, 1 на Печерске.
        55-41. Марина Васильевна  (1803).
        56-41. Елена Васильевна  (1805).
Исповедная ведомость Киевоподольского Иорданского Николаевского прих. ЦДIАК. 1820 г. Ф. 127, о. 1015, д. 298, л. 68 об.-69.

1820

1820

        57-41. Антон Васильев  (1811).
       
58-41. Иван Васильев  (1813).
        
59-41. Николай Васильев  (1816).
        
60-41. Анна Васильевна  (1813).
        
61-41. Евдокия Васильевна  (1819).

Исповедная ведомость Киевоподольского Царь-Константиновского прих. ЦДIАК. 1820 г. Ф. 127, о. 1015, д. 298, л. 87.

1820

Дворянин Павел Гудим 40 лет. Жена его Татьяна 32 лет. Дети их Онисим 13 лет, Ефросинья 11 лет, Василий 6 лет.

        62-42. Онисим Павлов (1807).
        63-42. Ефросинья Павлова (1809).
        64-42. Василий Павлов (1814).
Ревизская сказка 1795 г. Купцы. ДАКО. Ф. 208, о. 2, д. 13, л. 253. (см. также 1782 г. ДАКО. Ф. 295, оп. 1, д. 65, л. 404 об.)


1795
     
Максим Осипов Гудим 45 л. Умер в 798 г. У него жена Анна / Евдокия Иванова Коробкина 33 лет. У их дети сыновья: Семен 16 лет, умер в799 г., Иван 11 л. Дочери: Мария 12 л., умре в 1807, Катерина 4 л.

            65-29. Семен Максимов (1779-1799).
            66-29. Иван Максимов (1784-5.1.1814).
            67-29. Мария Максимова (1783-1807).
            68-29. Катерина Максимова (1781).

см. также Ревизская сказка 1795 г. ДАКО. Ф. 208, о. 2, д. 14, л. 793 об.-794.

            69-29. Василий Максимов (1780-1783).

Ревизская сказка 1795 г. Купцы. ДАКО. Ф. 208, о. 2, д. 13, л. 252 об.

1795

Яков Осипов Гудим 50 л., умре в 796 г. мая 2 дня. Жена Анна Афанасьева 41 г., умре в 1802 г. У них дети сыновья Василий 20 л., Степан 18 л., дочь Агафья 15 л. вышла в Калугу за купца Киселева.

            70-14. Степан Яковлев II (1777).
            71-14. Агафья Яковлева (1780).
Ревизская сказка 1795 г. ДАКО. Ф. 208, о. 2, д. 14, л. 778 об. (также 1782 г. ДАКО. Ф. 295, оп. 1, д. 65, л. 396 об.)

1795

Яков Осипов Гудим 37 л. (в 1782 г.) выбыл в купцы... Жена Анна Афанасьева 28 л. (в 1782 г.). Дети: Василь 7  л. (в 1782 г.), Павел 6 л. (в 1782 г.), Стефан 5 л. (в 1782 г.) находятся в военной службе и имеют от дворянской комиссии грамоты. Иван  3 г. (в 1782 г.) умре в 1791 г. Дочери: Елена 9 л.  (в 1782 г.) выдана в замужье за купца Григория Киселевского. Агафия 2 л. (в 1782 г.).

        72-14. Елена Яковлева Гудим (1774). В замужестве Киселевская.
        73-14. Иван Яковлев Гудим (1782-1791).

Ревизская сказка 1795 г. ДАКО. Ф. 208, о. 2, д. 14, л. 82.
1795

Андрей Осипов Гудим 22 лет (в 1782 г.) доказал дворяство и получил обер-офицерский чин.


Ревизская сказка 1795 г. ДАКО. Ф. 208, о. 2, д. 14, л. 298.

1795

1795
Иосиф Васильев сын Гудим 58 лет (в 1782 г.) вышел в дворянство и имеет грамоту и находится в статской службе. Умре в 1785 г. У него жена Ирина Стефанова 63 лет. У них дети... сын Федор Иосифов Гудим 47 лет. У него жена София Семенова дочь Яруцкая 32 лет. У них дети... дочери Евдокия 12 лет, Варвара 3 лет. Зять их Иван Антонов Юрьев... У него жена Марфа Осипова дочь 32 лет...

Ревизская сказка 1795 г. ДАКО. Ф. 208, о. 2, д. 14, л. 480 об.

1795
Бунчуковый товарищ Михайло Павлов сын Гудим 47 л. (в 1782 г.). У него жена Ульяна Павлова дочь 30 л. У них дети... сын Степан 20 л. (в 1782 г.). Племянница их Мария Данилова дочь Голенкова 10 л.  Исключены по указу Киевской казенной палаты 785 года марта 11-го поелику не свойственно были записаны.

        74-30. Степан Михайлов Гудим (1762). В 1782 г. сержант во втором фузилерном полку. См. ДАКО_ф.295_оп.1_спр.65, л. 362.

Ревизская сказка 1782 г. ДАКО. Ф. 295, оп. 1, д. 65, л. 611 об.

1782

В городе Киево-Подол Ильинской церкви священник Григорий Иосифов Гудим 42 лет. У него жена Анна Константинова доч 40 лет. У них дети Иван Григорьев 16 лет, Константин Григорьев 3 лет, Марья Григорьева 6 лет, Пелагея Григорьева 1 года.

        75-12. Пелагея Григорьева (1781).
Исповедная ведомость Куреневской Петропавловской церкви 1810 г. ЦДIАК. Ф. 127, оп. 1015, д. 202, л. 588

1810

Дворянка Анна Иванова доч Гудимова вдова 46 л., дочь ее Анастасия 13 л., сын ее Иван Максимов Гудимов 27 л., жена его Лукия Стефанова 23 л.

        76-66. Анастасия Максимова Гудим (1797).


 Павел Павлович Гудим-Левкович (1873 - 1953) в звании поручика Конногвардейской артиллерии


Павел


Павел