Матеріял подано до друку
Інститутом Українського Вільного Козацтва
імені Антона Кущинського ,

директор ІУВК – доктор права УВУ Олександр Панченко
(м.Лохвиця Полтавської області)
(при копіюванні посилання на сайт та джерела є обов’язковим)

НАРИСИ З ІСТОРІЇ
ЛОХВИЦЬКОЇ ТА СЕНЧАНСЬКОЇ
КОЗАЦЬКИХ СОТЕНЬ

Передмова
Лохвицька сотня
Лохвицька сотня в деталях
З "Ревізької книги Лубенського полку (1740 р.)"
Опис, населення, ремесла
Міське самоуправління і господарство. Лохвицькі війти
Ратушне самоуправління
Лохвицькі війти
Монастирські маєтності
Судові справи. Сулицька гребля
Лохвицькі городові отамани. Сотники
Лохвицькі городові отамани
Лохвицькі сотники
Cотник Андрій Гамалія
Козацьке судочинство..
Cотник Павло Мартос
Як Мартосові ділили спадщину... :)
Cотник Іван Гамалія
Лохвицька сотня в середині XVIII ст.
Сенчанська сотня
Сотенне місто Сенча (Синець)
Міське самоуправління і господарство. Сенчанські війти
Сенчанські сотники
Сотник Леонтій Слюз. Слюзенки
Сотник Кирило Криштофович. Криштофовичі

Передмова

Лохвицький повіт утворився із частин трьох полків: Лубенського, Прилуцького й Гадяцького. До першого з них належали такі сотні, що потім увійшли в повіти: три Лохвицькі, дві Сенчанські, Чорнуська, Городищенська і Куріньківська; до Прилуцького – Варвинська сотня; до Гадяцького – Рашівська і дві Комишнянських. Майже у повному складі до Лохвицького повіту увійшли Лохвицька, Сенчанська, Чорнуська, Куріньківська і у більша частина Варвинської сотні, а решта з вище зазначених дали Лохвицькому повіту лише незначні ділянки території. Тому, обираючи сотні для розповіді про життя їх ватажків, які свого часу діяли у межах Лохвицького повіту, ми зупинилися на Лохвицьких, Сенчанських, Чорнуській, Куріньківській і Варвинській. Окрім того, про сотників нам пощастило зібрати більше матеріалу, незважаючи на те, що друкований матеріал, який має відношення до роботи, є лише в книзі О.М.Лазаревського «Опис Старої Маоросії», том третій, полк Прилуцьки. – К. 1902, с. 354-379, де вміщено відомості про сотників Варвинських.

У автора цього дослідження була можливість мати доступ до багатого зібрання рукописів О.М.Лазаревського в бібліотеці університету св. Володимира, за що він і висловлює вдячність В.А.Кордту, бібліотекареві університету. Крім того, автор щиро вдячний О.І.Левицькому і Н.П.Василенку за їх вказівки, поправки й доповнення, а також І.Ф.Павловському, з люб’язного посередництва якого автору була надана можливість користуватися справами архіву Полтавського дворянського депутатського зібрання. За надання довідок із цього архіву автор висловлює свою вдячність Н.Я.Федотову, Л.Н.Перекрестову й В.Н.Ковалевському.

Для більш ясного розуміння читачами, що недостатньо знайомі з історією своєї батьківщини, біографічних нарисів місцевої старшини, «Нарисам» передує короткий вступ, у якому є відомості про малоруські старовинні чини, коло їхніх обов’язків та ін., про адміністративне облаштування старої Малоросії, становище селян і т. ін. Окрім того, додається список полкової лубенської старшини, бо в нарисах життя сотників зустрічаються відомості про декого, хто діяв на просторах Лохвицького повіту, а також відомості про кількість міського й сільського населення Лохвицької сотні за 1721 рік.

На завершення автор просить у читачів вибачення за неповноту й уривчастість, а також за неточності й помилки, які можуть зустрічатися в «Нарисах», просячи всіх виправляти їх і доповнювати матеріал.

Лохвицька сотня

Лохвицька сотня, яка спочатку входила до складу Миргородського, а потім Лубенського полків, складалася із сіл, хуторів та інших поселень, що розташовувалися поблизу Лохвиці. Ріка Сула розділяла її на дві майже рівні частини, причому поселення розташовувалися переважно на її берегах. До складу сотні станом на 1740 р. входили такі населені пункти: с. Скоробагатьки, у яких на той час були церква й школа; села Риги, Венслави, Западинці (церква), Харківці (церква й школа), Безсали (церква), Бербениці (школа), Жабки (церква, школа та богадільня), Шмиглі, Івахники (церква, школа й богадільня), Голінка (церква й школа), Свиридівка (церква, школа та «шпиталь для старців»), Степуки, Яшники, Млини, Юсківці (церква й школа), Лука (богадільня), Білогорілка (церква й школа), Піски (церква й богадільня), Ручки, Токарі (богадільня), Брисі (церква й школа), Пісочки, Коновали. Хутори на той час було зафіксовано такі: бунчукового товариша Івана Піроцького, слобідка Андріївка графа Миниха, слобідка Павла Мартоса, хутір бунчужного товариша Якова Марковича, слобідка Погарщина генерального підскарбія Андрія Марковича й слобідка полковника Апостола (за «Ревізькою книгою Лубенського полку» 1740 р., наданою ун-тетом св. Володимира).

Близько середини ХVIII ст. Лохвицька сотня була поділена на дві, названі першою Лохвицькою й другою Лохвицькою сотнями, а в 1760 році з них була виділена ще третя сотня, названа з невідомих причин Янишпольською. Після скасування в 1782 р. поділу України на полки частини цих сотень разом із частинами Чорнуської, Городищенської, Куріньківської, Першосенчанської, Другосенчанської сотень Лубенського полку, Рашівської й Другокомишанської – Гадяцького, Варвинської – Прилуцького, – склали Лохвицький та Глинський повіти, із яких Глинський потім було ліквідовано.

Лохвицька фортеця в ХVІ столітті.Сотенне місто Лохвиця, одне з найдавніших у Переяславській землі, у першій половині ХVІІ ст. належало до маєтностей князів Вишневецьких і вже трішки раніше 1618 року називається «містечком», тобто поселенням, яке має укріплення. За актом 1628 року в ньому було «димів осілих і огородників» – шість. За іншими відомостями, які належать до малоймовірних, перед вигнанням поляків з України в Лохвиці було 3325 господарів. Ця цифра завелика, якщо зважити на те, що Ієремія Вишневецький посилено намагався заселити свої володіння в Лубенщині. Цілком імовірно, що Вишневецький у Лохвиці мав «замок», у якому зупинявся, коли бував у цьому місті (наприклад, у 1647 р.) (Лазаревський О. Лубенщина й князі Вишневецькі. – «Киевская Старина», том 52). Після вигнання поляків з України покинули свої володіння й князі Вишневецькі, а після нового поділу на полки й сотні, який провів Богдан Хмельницький в 1649 році, Лохвиця стала центром сотні свого імені й увійшла до Миргородського полку. Цей факт свідчить про те, що Лохвиця на той час являла собою значне містечко, в якому, разом із селами, що ввійшли до складу сотні, було записано в реєстр 302 козаки. Згодом (у 1658р.) Виговським було створено новий полк – Лубенський – із частин інших полків, до складу якого ввійшла з сотнею і Лохвиця. Від цієї пори й до кінця ХVІІІ ст. Лохвиця була сотенним містом, а згодом – повітовим.

Увійшовши до складу Гетьманщини, Лохвиця брала участь у подіях ХVІІ ст. Так, наприкінці 1658 року, коли Виговський уже відкрито почав діяти проти Москви, поблизу Лохвиці, жителі якої трималися сторони царя, відбувся бій між московськими військами князя Ромоданівського та вірними Виговському козаками, у якому останні зазнали поразки, «були відбиті», як зазначає історичне джерело. На початку 1659 року наказний від Виговського гетьман Скоробагатенко з ляхами й татарами знову приступили до Лохвиці, але знову не мали успіху; у 1663 році місто було взяте поляками, але згодом звільнене Ромоданівським. У 1665 р. Лохвиця й Ромни разом з волостями були визначені на утримання «войсковой армати», тобто артилерії, а наступного року Лохвиця перебувала у володінні полковника Костянтина Могилевського, або Грека, який залишив у місті сто козаків. За гетьмана Многогрішного Лохвиця спочатку трималася його влади і в 1669 році навіть пережила напад татарської орди, насланої правобережним гетьманом Дорошенком для того, щоб схилити лохвичан на свою сторону. Татари нахапали тут багато «ясиру», після чого місто визнало владу Дорошенка, але наступного (1670) року лохвичани покорилися Многогрішному після того, як війська Дорошенка були розбиті під містом лівобережним гетьманом (Солов-ёв. История России, кн. ІІІ.- с. 31, 44, 130, 143, 181). Після цих тривожних років для Лохвиці настали більш спокійні часи, якщо не зважати на те, що в 1680 році вона вигоріла (Літопис Самовидця. – с. 254), а в 1708 – 1709 рр. у ній стояли шведи…

Відомостями про кількісний склад лохвицького населення за ХVІІ ст., крім зазначених вище, ми не володіємо. Що стосується ХVІІІ ст., то такі є за 1740 та 1783 роки. У 1740 р. (Ревізька книга Лубенського полку 1740 р.) козаків у Лохвиці було всього 68 дворів (72 сім’ї); старшинських підсусідків – 46 дворів (вони належали бунчужному товаришеві Івану Новицькому (6 дворів), бунчужному товаришеві Олександру Сакевичу (7 дворів), колишньому сотнику Василеві Стефановичу (13 дворів), Федорові Даморці (4 двори), Хомі Греку(1 двір), військовому канцеляристу Антонові Григоровичу (4 двори), Григорію Засульському (1), Якову Манку (10), Лаврентію Подолянці (1), Якову Литвинку (2). Усі ці підсусідки в книзі показані «пішими нищетними», тобто такими, що не мають коней та волів); козацьких підсусідків – 65 дворів (65 сімей) та посполитих – 70 дворів (76 сімей). Окрім цього, в Лохвиці було ще «козаків майстрових піших нищетних» – 1 двір та ремісників: тендітників (тенетників?) – 2, кравців – 2, шевців – 12, шапочників – 4, котлярів – 1, ковалів – 2, ткачів –3, кушнірів – 5, шаповалів – 1 і гончарів – 2. Разом козаків, підсусідків і посполитих було 284 двори, а в них проживало 294 сім’ї; якщо припустити, що кожна сім’я складалася із чотирьох осіб, то все населення Лохвиці того часу становило приблизно 1200 чоловік. Крім цих дворів, у Лохвиці в 1749 році розміщувалися ще так звані 2 вільні двори», які належали старшині, ратушним чиновникам, а також шинкам, «шпиталям» і священикам. Таки дворів налічувалося всього 59, при чому в ревізькій книзі навпроти кожного двора стоїть помітка: «у якому сам живе». Це означає, що місцева старшина вся жила в місті, яке було їхнім постійним місцем перебування, хоча траплялися випадки, коли старшина постійно жила у своїх маєтках і лише наїздами бувала в місті, де виконувала свої службові обов’язки. Серед старшинських дворів ревізька книга називає такі: колишнього обозного полкового Павла Мартоса; лохвицького сотника Івана Івановича; бунчукового товариша Івана Івановича; колишнього сотника Василя Степановича; військового канцеляриста Антона Григоровича; заїзний двір бунчукової вдови Якубини Новицької; двір значкового козака Якова Манка, син якого служив у Військовій Канцелярії; бунчукової вдови Марії Марківни; бунчукового товариша Олександра Сакевича; значкової вдови Ганни Неїжсалової; значкового товариша Якова Литвинка; значкового товариша Леонтія Подолянки (у 1732 – 1733 рр. був наказним лохвицьким сотником); Михайла Борисяки, син якого служив канцеляристом у полковій канцелярії; заїзний двір значкового товариша Семена Литвиненка; двір значкового товариша Василя Коренецького; писаря полкової артилерії Федора Дамочки; городового отамана Кирила Слинки; сотенного писаря Кирила Нарожного; лохвицького війта Захарія Думського; бурмистра Гаврила; бурмистра Микити Войтенка; сотенного хорунжого Грицька Кайстри; сотенного осавула Харка Ляшенка; ратушних осавульців (дрібних службовців міської ратуші) Ігната Малія, Мартина Деримода, Остапа Золотія, Матвія Маштака; лохвицького обивателя Гаврила Ірхи, син якого перебував на службі в полковій канцелярії; заїзний двір лубенського полкового канцеляриста Стефана Пестича; комісара вівчарних заводів Павла Овдієнка; комісар Василя Желиховського; десятника Приліпки Спаської Якова Мосенка; десятника Приліпки Нікольської Олекси Малка; Засулицького десятника Трохима Липського; Іштянського десятника Левка Бровка; лохвицького протопопа Григорія Рогачевського; настоятеля храму Різдва Пречистої Богородиці Стефана Імшенецького; настоятеля спаського Івана Імшенецького; священика Миколаївської церкви Івана Білкевича; священика Івана, вікарія богоявленського; священика Миколаївської церкви Андрія Базидевича; священика Івана Покровського; священика Якова, вікарія спаського; диякона соборної церкви Павла Афанасьєва; диякона богоявленського Мануїла Євстафієва; двір Мгарського монастиря, у якому жив законник. Шинків названо всього три: лубенського полковника Петра Апостола, генерального підскарбія Андрія Марковича й бунчукового товариша Івана Новицького. «Шпиталів» п’ять: собору Різдва Пресвятої Богородиці для старих людей; богоявленський для калік; спаський, миколаївський і покровський, тобто по одному на кожну церкву. Шкіл у Лохвиці ревізька книга не зазначає, але, ймовірно, це звичайний пропуск, тому що в той час при кожній церкві була школа.Бій під Лохвицею. В 1670 р. козаки лівобережного гетьмана Д.Многогрішного, при підтримці місцевого населення розбили загони татар та правобережного гетьмана П.Дорошенка. Худ.М.Усенко.

За описом 1783 року ( О.Шафонський. «Описание Черниговского Намесничества. – с.592-603), «Лохвиця лежить на півострові між двох річок Сулиці й Лохвиці, так що тільки з однієї сторони при в’їзді до міста є вузеньке між тими річками місце. Передмістя лежать на обох берегах Сулиці й Лохвиці, які під самим містом мають протилежні течії. Місто оточене з трьох сторін степом та косогорами і лише з північної сторони, де річка Лохвиця з річкою Сулицею з’єднуються, – невеликим, що росте на болоті, чорним лісом. Місто ділиться на три частини, з яких перша складається з міста, оточеного земляним валом, і з трьох передмість: Перекопу, Шиянського та Нікольського; друга – Спаська й третя – Засулицька. Примітних споруд ніяких немає. Будівлі в місті усі дерев’яні, низькі й некрасиві. Земляне укріплення старе, розвалене, нерегулярне, з чотирма воротами й двома зруйнованими вилазками. Усього в місті будівель 818, із яких: церков дерев’яних – 5; казенних будівель для судових місць – 3; церковних шкіл ветхих – 4; богаділень малих при церквах – 3; домів обивательських – 632; лавок – 132; воскобоєнь – 1; пивоварень – 1; кузень – 16; завод селітряний – 1; водяних млинів з шістьома поставами – 3; вітряних млинів – 17. Приходів у всьому місті п’ять, яким відповідають церкви: 1. Різдва Пресвятої Богородиці соборна, дерев’яна, збудована останнім запорозьким кошовим Петром Калнишевським у 1763 р. 2. Благовіщення Пресвятої Богородиці, дерев’яна, збудована в 1740р. громадою. 3. Преображенська церква, дерев’яна, з притвором в ім’я великомучениці Варвари, збудована громадою в 1772 р. 4. Миколи Чудотворця, збудована в 1769 р. громадою. 5. Покрова Богородиці в передмісті за Лохвицею, збудована в 1740 р. громадою. Жителів за ревізією 1882 року всього 4916, у тому числі: купців третьої гільдії – 48 (малоросів – 43, великоросів – 5); міщан – 568; козаків – 2579; селян: казенних малоросів – 60, кріпаків – 1566 (із них малоросів – 1561, великоросів – 5); священиків і церковнослужителів – 95. Із ремісників у швецькому цеху – 49, кравецькому – 32, м’ясницькому – 6; крім того є кушніри, гончарі, шлейники, бондарі, ковалі, линники або ті, що із прядива речі плетуть, ткачі і віконничники. Головними предметами торгівлі в цей час у Лохвиці були: гаряче вино, сіль, риба, конопляна олія, дерев’яний і глиняний посуд, шкіра, шапки, неприкриті шуби й дріб’язок, причому крамом торгували тільки два купці. Мануфактуру отримували із Сум і Ромен, гаряче вино купувалося на ярмарках, а привозилося із Глухова, Коропа, Сосниці, із містечок Воронежа чи Понурниці й Нових Млинів; сіль – із Таврії, Кременчука, Миргорода і Гадяча; риба – із донських станиць; конопляна олія – із Стародуба і Погара; дьоготь – із Києва й інших міст, розташованих поблизу від Польщі; дерев’яний посуд – із-за Десни, із Городницького, Чернігівського і Сосницького повітів. Із місцевих товарів торгують лише хлібом, який продають в Кременчуці, і тютюном, який відвозять у Ромни. Крім того, до числа предметів, які виготовляються вдома, відносяться: глиняний посуд, чоботи, шапки, неприкриті шуби, – все це лохвицькі купці везли в Гадяч, Чорнухи і Сенчу на місцеві ярмарки, приблизно на дві тисячі рублів. Чоботарі перевершували в той час своїм мистецтвом інших ремісників, розділених на чотири цехи: 1) чоботарський; 2) кравців, кушнірів і шапкарів; 3) ковальський, до якого приєднані ткачі, гончарі, мідники й римарі, і 4) м’ясницький.

Ярмарків у Лохвиці в 1756 році було чотири: перший – на третьому тижні після Паски, другий – 8 липня, третій – 20 вересня і четвертий – перед Масляною. Із них в 1783 році діяло тільки три перших. Базари в 1756 році були в понеділок і в п’ятницю, в 1783 – два рази на тиждень. Про те, які товари привозилися на ярмарок, існують відомості за 1783 рік, коли в Лохвицю приїжджали купці з крамом, косами і юфтами з Путивля, Болхова, Ромен, Лубен та інших міст. Конопляну олію, дьоготь, дерев’яний посуд, дошки, дранку і гаряче вино привозили зі Стародуба, Городні, Березни, Сосниці, Коропа, Воронежа і Нових Млинів; із Гордища й Кременчука привозили сіль, із донських станиць – рибу; із сусідніх сіл жителі привозили худобу й коней, які скуповувалися здебільшого російськими купцями.

Міське самоуправління і господарство. Лохвицькі війти.

Коли було установлено в Лохвиці міське ратушне самоуправління, не відомо; цілком можливо, що міщани самоуправлялися на засадах магдебурзького права ще з часів володіння Лохвицею князями Вишневецькими. В усякому разі є відомості (Шафонський, с. 593), що цехове впорядкування лохвицьких ремісників існувало вже в 1644 році, а розподіл ремісників по цехах звичайно вводився з магдебурзьким правом. Із одного універсалу, даного в цьому році ковальському цеху Ієремією Вишневецьким, видно, що Вишневецький, звільняючи ковалів від жнив, сінозаготівель, давання курей, гусей і дров, обклав кожного з них платою по золотому в рік. Звідси можна зробити висновок, що повинності лохвичан до свого власника були натуральні й лише ремісники платили грішми. При Хмельницькому вже зустрічаються достовірні відомості про те, що в Лохвиці, наприклад, в 1650 році, вже був війт, тобто існувала й ратуша, у якій розбиралися місцеві справи. Міська ратуша існувала до кінця XVII століття; прибутки її були дуже малі, до кінця полкового поділу Малоросії вони все більше скорочувалися. Так, наприклад, в 1740 році її належало лише 7 дворів у селі Ригах… Пояснюється це тим, що лохвицькі війти були людьми дуже малопомітними, при яких сотникам легко було відібрати в ратуші майже все, чим вона володіла, і тим звести значення війтів нінащо.

Наводимо список Лохвицьких війтів, як представників Лохвицьких міщан: Єсип і Калина (1650); Михайло Яковлєв (1659); Степан Свідерській (1678); Іван Дзюкгавий або Дзунгавій (1679, наказний); Михайло Григорович (1688); Ярема Йосипович (1690); Василь Пештученко (1693); Микита Юрченко (1694, 1702); Кирило Данилович (1710, 1717, 1719); Кирило Іванович (1715, 1732-33); Кирило Кузьмич (1727, наказний); Іван Кирилович (1728); Захарій Дубський (1740). Про наступних війтів нам не вдалося знайти навіть згадок…

Лубенський Мгарський монастир володів значними маєтками як в самій Лохвиці, так і під містом, скуповуючи їх від різних осіб, а також отримуючи в дарунок. Так, у кінці 1679 року в Лохвицький ратуші пан Стефан Свідерській, міщанин лохвицький (був у 1678 р. війтом), в присутності пана Василя Скіндера з Батурина зробив запис до міської книги: «За наказом його милості славного пана Михайла Ханенка (в 1667 – 1676 р. був задніпровським гетьманом від поляків), товариша війська запорозького, добродія й приятеля нашого, продали двір з ґрунтом (відомий, як Олександра - небіжчика) іменем його милості п. Михайла Ханенка… за суму сто литовських талярів; проти церкви Божої Всемилостивого Спаса, з-поміж дворів пана Павла Ясильського – з лівої сторони, а з правої – чесного пана отця Федора Якимовича – пресвітера тієї ж церкви… – в Богу превелебного його милості пану отцю Макарію Русіновичу, ігуменові Всемилостивого Спаса обителі святої Мгарської, з братією навічно»… Цією покупкою Мгарський монастир поклав початок своїм придбанням у Лохвиці. У травні 1690 року в лохвицькій ратуші було здійснена і друга купча, для чого «Василь Шмигель, товариш сотні Лохвицької, житель шмиглівський, поставши» перед міським урядом, «визнав явно, ясно й добровільно, мовлячи: «Панове уряду! Маючи я власну свою у місті землю, нікому нічого не зобов’язаний, продаю у вічну посесію (оренду) й володіння монастирське у Богові превелебному його милості панові отцю Іпатієві Горбачевському, ігуменові монастиря Всемилостивого Спаса Мгарського Лубенського, за визначену суму, моїми руками відібрану, за сімдесят золотих (золотий дорівнював 20 коп.); а той двір розміщується поміж дворами: з однієї сторони – Олександрівський, проданий п. Ханенком за сто талярів також у вічну посесію монастирську; з другої теж сторони – двір Остапа Пивоварова»… У тому ж році продав монастиреві Тиміш Дерев’янка, товариш сотні лохвицької, « частину землі, що лежить від рогу сіней п. Григорія Ракуса до рогу сіней своїх до земель чернечих за 9 золотих», а в січні 1693 року монастир купив у Лохвиці новий наділ. Купча в міських книгах була записана таким чином: « Перед нами, їх царської пресвітлої величності Війська Запорізького Михайлом Гамалією – сотником лохвицьким, Миколою Мартинсенком – отаманом міським, Василієм Пештученком – війтом, з Михайлом Кузьмовичем і Левком Андрієнком – бурмистрами, за присутності Григорія Верениці, хорунжого полкового, Марка Климентовича, Григорія Ракуса, Василія Олехненка та інших багатьох осіб, шанованих як серед товариства, так і серед простого люду, який на той час при нас перебував, – постав Пилип Василійович з жоною своєю Пазькою Юріївною й такі слова мовив: «Вельможні панове уряду! Вже років тому близько десятка, як з відома швагра свого Степана Ясилківського продали землю навпроти Всемилостивого Спаса, поблизу двора Григорія Ракуса, на якій тепер і ворота монастирські стоять; нікому нічим не заборгував, за сорок золотих… отцю Іпатієві Горбачевському, ігумену монастиря Мгарського Лубенського…, а та сума одержана мною повністю: від отця ігумена золотих тридцять, а Григорій Ракус , заради спасіння свого, дав у той же час золотих десять. І хоча тоді не зробили ніяких записів, ми зараз не заперечуємо до книг міських завести, не утаюючи на віддалені часи довічного свого продажу…» Уряд лохвицький, вислухавши прохання Пилипа Васильовича, записав його в книги, з яких видав потім виписку ігуменові Мгарського монастиря за підписом лохвицького міського писаря Гаврила Даниловича й печаткою «звиклою сотенною» (із рукописних актів Мгарського монастиря).

Володіння зазначеними ділянками на території міста не створювало монастирю додаткового клопоту з лохвичанами, тому що кордони володінь були точно встановлені, але після придбання в 1702 році від удови Григорія Гамалії Святецької гребельки між монахами й лохвичанами виник цілий ряд непорозумінь за користування нею. Зрештою ці непорозуміння призвели до того, що монахи в 1719 році поскаржилися лубенському полковнику Марковичу на обивателів міста Лохвиці, які жили «з обох сторін угору і вниз від брами, в Шиї», тому що ті побудували кошари та інші допоміжні споруди на березі ставу, відділеного їхньою, від пані Марії Григорівни Гамалії та пана Івана Гамалії, військового товариша, придбаною, греблею. Маркович, прийнявши скаргу від монахів, відправив до Лохвиці «дворянина Івана Несторовича», який на початку липня 1719 року прибув до міста. Узявши з собою міського отамана й війта, Несторович спочатку обійшов територію, що викликала суперечку, і виявив, що «багато хто із побережних жителів лохвицьких свої огорожі аж у воду повиводили», нагромаджували на прилеглих до водойми територіях гній, який під час весняної повені потрапляв у річку, чим собі й сусідам шкодили.

Після огляду сулицької греблі Несторович узявся до справи, для чого потрібно було скликати усіх свідків і взагалі причетних до справи осіб в міську ратушу і дізнатися від них, «з якого часу те почало діятися». Найцікавіші свідчення дав при цьому Яків Лесченко, колишній отаманський урядник, на якого посилалися всі «бережани». Лесченко у своїй розповіді про час виникнення Святецької греблі говорив, що ще за держави лядської (тобто польської) найпершим цю гребельку зайняв і влаштував шляхтич Світський, який, бувало, і великої рогатої худоби через неї не дозволяв переганяти; а після вигнання ляхів з Малої Росії козак самохвал купив її у товариства, а після нього Калин, а після Калина – Заславець був власником її літ із двадцять, після смерті якого вдова його через нестатки не могла тримати греблі в належному стані. Із того часу й почали побережани в ставок нижче огорожу опускати, гній складати, кошари заплітати, і, зрештою, продали греблю пану Григорію Гамалії літ, може, з двадцять тому. Свідчення про купівлю-продаж були занесені в ратушну книгу. Звернулися до книги і справді знайшли купчий запис 1696 року, за яким гребля була продана Михайлу Гамалії. Після цього Несторович разом з лохвичанами і представниками Мгарського монастиря знов пішов до греблі, щоб на місці вирішити спірні питання. Оскільки купчою 1696 року Гамалії надано було право знести все, що було побудовано не на землі, а на «плавках» і пускати в ставок за своїм бажанням, то це ж право було визнано Несторовичем і за монахами. Тому, щоб не образити жодної сторони, без будь-якої суперечки вирішив помірковано на користь монахів і бережан. На підставі цієї угоди, міщанам заборонялося встановлювати огорожі у воді. 1)Кіндратові Ткаченку: як загородив до верб, – так і надалі тримати повинен і лучкою в самому ставку, над греблею, володіти має безперешкодно, якщо не продасть її законникам (адже той же Іван Лещенко засвідчив, що отець Кондратов – «Лесько Танкай від Андрушка Хруленка, а Андрушко від Охріма Шевця, через купівлю від сорока літ вище згадану один по другому набували»); 2) Федір Бутко: по сажавку до верби, в Перетиці будучої, належну огорожу зробити; 3) Петро Мулка: переставити тин на ступінь по пень, що знаходиться біля перетиці; 4) Кость Божко: повинен тин на землі вкопати, взявши від кошари до тину Чиргивтишиного, Чиргиччишин тин на два ступені витягнути з води, щоб на землі зробити, власне на криницю; 5) Миско Чудновець – на три ступені прийняв був лісу і по зазначених місцях зробив її; 6) Самійло Горкавенко – до цілини уступити має, доки вказано, щоб до кінця верб Шевченкових лісу прикріпити; 7) Іван Шевченко – повинен тин і повітку пересунути і на землі побудувати; 8) Марко Горкавенко – загороди не чинити… і лози не чіпати посадженої; 9) Юско Оверко – кошарку, в різаку вигноєну, уступити і тин на цілому вкопати по вказаному; 10) Миско Сливка – огорожу ставити на землі; 11) Корній Мазилов – тин бити на верби старі, від нього утиску немає; 12) Кирик Лесченко – як багато річки загноїв, навіть за загородою на чотири ступні проти рогу, з другої сторони мало не всю річку гноєм перейняв, – так повинен знести кошару і тин на землі мати; 13) Данило Шамкало – зазначено уступити і половину повітки зняти повинен; 14) Корній Мазиненко – по капусту одступить; 15) Павло Юрченко – в самому приході води збитки гноєм завдавши, повинен по знаки лісу держати; 16) Лаврін Марченко – по вербу; 17) Леонтій Бровченко – по огород, де капуста; 18) Гордій Січкар – по землю щиру; 19) Семен Єрмоленко – забороняється викидати з загороди на воду гній, а загорода стояти буде; 20) священик Миколаївської церкви отець Михаїл – хлівчик розібрати і тин до половини кошари зробити; 21) Ющиха – хлівчик розібрати і лісу по огород держати; 22) Охрім Горпиненко – загороду перенести на інше місце і гною за тин і у річку не кидати. На другому березі: 23) Яків Сальник – повинен загорожу від води на півтори ступні по стару лісу уминути; 24) Марко Перетятько – гною до річки за огорожу не викидати»…

Межі володінь кожного із вище названих лохвичан і виконання «помірковання» затверджені при цьому були «зарукою в двадцять талярів на власть полковничу», тобто кожний, хто розпорядження не виконає, повинен був заплатити на користь полковника двадцять талярів. Право ловити рибу в ставу теж було Несторовичем точно розмежоване між монахами і лохвицькими бережанами: «міським добичникам» дозволялося ловити рибу в ставу від брами Шиянської вгору до монаршого ґрунту в неділю, вівторок, четвер і суботу, не пускаючи нікого нижче брами в став до греблі… Законникам – у понеділок, середу і в п’ятницю. На встановленні цих правил риболовлі й закінчився розшук і розділ Несторовича. Однак бережани лохвицькі виявилися недисциплінованими його виконавцями, оскільки в травні 1723 року Мгарські монахи скаржилися Марковичу на невиконання розділу Несторовича, і результатом цього був наказ полковника виконати розділ влітку того ж року, про що шість неслухняних бережан видали ігумену Мгарського монастиря Іларіону Рогалевському підписку. На цей раз «зарука» була значнішою: «50 талярів на особу полковника» і стільки ж на уряд сотенний лохвицький. Очевидно, зобов’язання бережанами цього разу було виконано, оскільки подальших відомостей про непорозуміння монахів з лохвичанами з приводу володіння Святською греблею не збереглося (Акти Мгарського монастиря, рукопис).

Лохвицькі городові отамани

Обов’язки городового отамана полягали в стеженні за порядком на вулицях міста; взагалі їх служба носила поліцейський характер. Беручи до уваги те, що діяльність лохвицьких отаманів охоплювала район Лохвиці, наводимо їх список перед списком сотників. Андрій Михайлов (1657); Сава Гаращенко (1678); Іван Куцкевич (1679); Микита Мартиненко (1688, 1693, 1694); Федір Кравченко (1690); Михайло Лисогор (1702); Іван Яковенко 91710 – 1714)4 Василь Корнієнко (наказний, 1710); Данило Уманець 91715)4 Михайло Кирилович (1717, 1719); Іван Бузинський (1727); Роман Яковлевич (1728. 1732 – 33); Йосип Борисяк (1747); Павло Самур (1755).

Усі ці отамани були людьми малопомітними і про їхнє життя не збереглося ніяких свідчень; лише Йосип Борисяк виділився тим , що в 1755 році був наказним Лохвицьким сотником.

Лохвицькі сотники: Василь Зуб (1649); Іван Федоров (1650); Максим Калита (1653); Василь Яковлєв (1657); Велицький (1659); Василь Скрибач або Скребець (1659); Юсько Котляренко (1661, 1674); Юсько Отрок (1672) ; Іван Куцкевич (1678); Андрій Михайлович Гамалія (1679 – 1687); Федір Кретченко (1687 – 90); Михайло Андрійович Гамалія (1690 – 1693); Павло Васильович Мартос (1699 – 1708, 1710 – 1712); Яків Єременко (1708); Степан Трохимович Пестич або Пештич (1714– 18); Іван Михайлович Гамалія (1721 – 27); Василь Степанович (1729. 1730 – 39, 1741 – 51); Іван Іванович Огронович (1740 – 1745); Кирило Іванович Коченевський (1746 – 51); Василь Корнилович Нельговський (першої сотні. 1759 – 69); Василь Лукашевич (другої сотні, 1760 – 72); Іван Васильович Лукашевич (другої сотні. 1772); Дмитро Васильович Манько (першої сотні, 1771 – 82); Іван Корнійович Огронович (третьої сотні, 1760 – 82).

Першим лохвицьким сотником, як видно із вище наведеного списку, був Василь Зуб, найменований сотником на чолі реєстрових лохвицьких козаків у 1649 році. Поруч із ним стоїть «Гнат Писар» (тобто сотенний писар), а трохи далі «Никон Хоружій» (тобто сотенний хорунжий) (реєстр усього Війська Запорізького 1649 року, с. 274 – 275). У цей час лохвицька сотня входила до складу Миргородського полку, полковником якого був Матвій Гладкий. Немає сумнівів у тому, що Зуб був найвидатнішим серед лохвицького товариства, яке його й вибрало своїм сотником. Наступними за ним ідуть Іван Федоров (1650) і Максим Калита (1653), названі за документами лохвицькими отаманами, але, беручи до уваги, що отаманами їх називають великоруські чиновники, які могли й не знати добре того, що представником сотенного містечка був сотник, а не отаман, – можна з достатньою впевненістю сказати, що Федоров і Калита були лохвицькими сотниками. Василь Яковлєв очолював сотничий уряд від Лохвиці в листопаді 1657 року, коли його замінив якийсь Велитський (можливо, той же Василь Яковлєв), що був сотником у той час, коли Лохвицька сотня вже входила до складу Лубенського полку; на цій посаді в Лохвиці відзначився в червні 1659 року. Велитський належав до числа прихильників Виговського, думці якого про возз’єднання Польщі з Україною на федеративних засадах співчував, оскільки перед підписанням Гадяцького договору, коли гетьман намагався схилити на свою сторону гадяцького полковника Апостола, то останній просив прислати до нього «для розмови» сотника лохвицького Велитського, на що Виговський писав Апостолу: «… а що їх нині тут немає, одначе скоро побачите їх, бо з сотнями (Лохвицькою, Роменською) до нас прийти мають» (Акты южной и западной Руси. Том 7 с.302)…Одначе скоро Велитський кудись зник і на його місці через місяць уже появився Василь Скебач, або Скребеть. Так він названий в числі реєстрових Лохвицьких козаків в 1649 році. Скребач належав до числа прихильників польської партії і його підпис є на Гадяцькому договорі, що єднав Україну з Польщею на рівних засадах. Юсько Котляренко (1661. 1664, 1674) і Юсько Отрок, який підписав акт обрання в гетьмани Івана Самойловича (1672), являють собою, судячи з імені, одну особу.

Названі сотники були, очевидно, людьми місцевими і малопомітними, крім Велитського, який залишив деякий слід в історії. Лохвичанином був, очевидно, й Іван Куцкевич, який займав посаду лохвицького сотника в січні 1678 року; в наступному році він уже згадується лохвицьким городовим отаманом, а потім змушений поступитися місцем Андрію Гамалії. Куцкевич був живий ще в 1690 році й був присутній у числі «знатних персон» в Лохвицькому уряді (Акти Мгарського монастиря).

Нащадки його до кінця XVIII століття взяли прізвище Кишкіних-Куцкевичів. Прибавка ця була зроблена внуком сотника і сином «сотенного старшини» Микитою Івановичем Куцкевичем «з приводу одруження його з дочкою обивателя лубенського, що мав прізвище Кишкіна»… Сам Микита служив при «Лубенській польовій аптеці писарем», а діти його Микола й Григорій Кишкіни-Куцкевичі в 1795 році були учнями при Лубенському медичному саду, пізніше служили теж при польовій Лубенській аптеці…

Андрій Михайлович Гамалія був першим визначним лохвицьким сотником; він був братом лубенського полковника Григорія Гамалії і вперше згадується сотником у грудні 1679 року (Акти Мгарського монастиря). Лубенським полковником у цей час був Максим Ілляшенко, який був покровителем Гамалії, від нього вже у 1683 році отримав дозвіл зайняти землі біля сіл Бербениці й Жабки. Яким чином Гамалія зайняв ці землі, розповідали потім старожили села Жабок, скаржачись на те, що Гамалія захопив не лише бербеницькі землі, а й багато земель, що належали селу Жабкам. Повстання селян села Жабки 1658 р. Худ. М.Усенко, акварель.«Покійний Андрій Гамалія, – розповідали вони, – після Чигиринського походу зайнявши селище Бербениці, спочатку хутір там влаштував, а пізніше, коли стали поселятися на тому хуторі люди, їм не вистачало орної землі та сінокосів; то він, Гамалія, будучи сотником лохвицьким, випросив степу, що з давніх часів належав Жабкам, поставив знаки і обори, по які тим випрошеним степом володіти, а саме: од Яковенкового лісу по озеро, яке пополам розділив, собі половину і жабчанам половину у володіння залишив, а від озера по могилу до Порубайкової руди; від тієї ж руди на озерце і понад долиною до двох могилок; він же, Андрій Гамалія, до смерті своєї цією землею володів. Таким чином, ці землі, на яких тепер розташовується село Бербениці, були захоплені Гамалією від жителів села Жабок, а потім перейшли його нащадкам. Закликаючи на зайняті ним землі, на слободу, різних людей, Гамалія став засновником цілого села, на яке і отримав у 1690 році царську грамоту. Лохвицьким сотником він пробув до 1687 року, коли втратив уряд на Коломаку, при позбавленні влади Самойловича. Однак новий гетьман Мазепа скоро у ставленні до Гамалії змінив гнів на милість, що виявилося в тому, що він у 1688 році дав йому в Глухівській сотні Ніжинського полку село Журавку, а в наступному… – в Новгородській сотні село Середину Буду, в Конотопській – село Сім’янівку з людьми й угіддями, млин на річці Сеймі з трьома жорнами Григорівськиий, а також і другий – з двома жорнами під селом Озаричами, та при них дві греблі на річці Шостці в повіті Воронезькому, між селами Маковим і Лотоками, з пожитками на десять жорен, а потім і «Бербениці в Лохвицький сотні, заплави з байраками, сінокосами, полями, з людьми на тих бербеницьких землях поселених»… цим універсалом за Гамалією були затверджені не тільки зайняті ним у селі Бербениці землі, але й ті люди, які на них поселилися спочатку як у слободі, а потім стали, після закінчення пільгових років, його підданими. На всі ці володіння Мазепа випросив Гамалії і царську грамоту, видану 20 вересня 1690 року. Але не тільки в роздаванні універсалів на маєтності виражалася милість гетьмана до колишнього лохвицького сотника. Очевидно, Мазепа намагався всіма силами привернути його на свою сторону і зробити з нього віддану собі людину: Гамалія був людиною чужою, не мав впливових родичів і багатства, і таму роздавання маєтностей і посад йому зі сторони гетьмана можна пояснити бажанням Мазепи привернути його своїми милостями до себе. У 1689 році Андрій Гамалія вже був генеральним осавулою; займав він цей помітний пост і в 1691 році, коли Мазепа видав йому універсал про дозвіл «Пану Андрію Гамалії, осавулові нашому військовому генеральному, Пану Михайлу Микулашевському, полковникові Стародубському, і пану Спиридонові Шираєві, війтові місцевому, в краях полку стародубівського, на одному місці в тракті гомельському, а на другому місці між Глимом і Почеповом… завести буди і робити на них поташ або шмалцуги… (Лазаревський. Опис старої Малоросії, том 1, с. 439)

У цей час Андрій Гамалія був уже дуже старим, але ще в 1694 році він носив звання генерального осавула; у цей ж час ним було складено й тестамент (духовний заповіт), за яким усе нажите ним добро він віддав дружині. Після складання «тестаменту» Гамалія прожив ще близько двох років, отримавши в 1696 році царську грамоту на знову дане йому гетьманом в 1693 р. село Юденов у Погарській сотні Стародубського полку. Скоро після цього він помер, залишивши трьох синів: Антона, Андрія й Михайла.

Антон Гамалія отримав після розділу село Журавку, але сам жив у селі Посудичах Ніжинського полку, де наполегливо скуповував землю. Про засоби і обставини, за яких здійснювалася Гамалією купівля посудицьких земель розповідав у 1728 році один із місцевих козаків: « Пан Антон Гамалія, приїхавши одного разу в Посудичі, привіз горілки, всякої їжі й зібрав толоку на своє поле жито жати; туди ж зійшлося й багато старших людей посудицьких, і всіх їх пан Гамалія пригощав; потім під веселу думку впросив, щоб йому віддали частину спільної діброви; і всі на те погодилися і дозволили «закопати» ту діброву. Пан Антон Гамалія ту діброву закопав, виростив і володів нею до самої руїни (до 1709р.) вільно». Крім такого способу придбання земель, Гамалія скуповував поля дрібними частинами. Так, наприклад, Максим Кулик «добровільно продав йому чвертку свого поля в Посудинах за 29 копійок; Федір Коршак продав йому «шестерину поля» за ту ж ціну; Степан Білоножка – «півчвертки поля за 5 талярів битих і осьмачку жита» і т.д. Перебуваючи генеральним осавулом у Мазепи, Гамалія пішов услід за ним до шведів, унаслідок чого і загинув (був засланий за указом 1710 року в Сибір). Був він два рази жонатий: перший раз – на внучці гетьмана Марії Семенівні Самойлович, а другий – на дочці сумського полковника Андрія Кондратьєва. Засланням Антона Гамалії скористався його свояк Михайло Корсак, який грамотою 1718 року утвердив за собою всі тестеві володіння, в яких нараховувалося більше тисячі дворів… Антон Гамалія відомий ще тим, що ним була побудована у 1702 році церква на честь мученика Харлампія в слобідці Гамаліївці, при якій спочатку виникла «Харлампіївська пустинка», а потім дружиною гетьмана Скоропадського Анастасією Марківною, яка відзначалася великим пориванням до створення монастирів, там був влаштований жіночий монастир під ім’ям Гамаліївського Харлампіївського. Після Антона Гамалії залишився єдиний син Григорій, який отримав у 1729 році універсал на с. Посудичі й служив з 1742 року бунчуковим товаришем. Незадовго до своєї смерті Григорій Гамалія був призначений кандидатом у генеральні хорунжі, але помер до затвердження на цій посаді в 1758 році. Від шлюбу з Євдокією Афанасіївною Покорською було три сини (Лаврентій, Василь і Григорій), які й успадкували його маєтки.

Другий син Андрія Гамалії – Андрій; він був убитий в 1706 році шведами під Несвіжем, а селом його Юденовим заволодів скоро Петро Корецький, за якого вийшла в 1710 році заміж вдова Гамалії – Анастасія Михайлівна Миклашевська, дочка стародубського полковника. Після Андрія Гамалії залишилося три сини: Василь, Григорій та Іван. Користуючись їх неповноліттям, гетьман Скоропадський відібрав у них село Середину-Буду «для певних причин», але потім «за вірну службу їхнього батька, померлого в шведському поході, і признаючи їх до служби готовими» дав їм 15 липня 1720 року замість цього села в Агарській сотні село Борщов і село Чехову з хутором, там побудованим. Очевидно. Сини Андрія Гамалії, досягши зрілого віку, самі добилися цих маєтностей, нагадавши, кому треба, про себе. Василь Гамалія служив бунчуковим товаришем і помер у 1726 році в Гілянському поході, не залишивши нащадків. Будучи вже в поході, він склав тестамент, за яким на випадок невиходу вдруге заміж його дружини Марфи Григорівни Квітківни ( дочки харківського полковника) залишав їй маєток, що складався з половини Борщова з двором, половини Чеховки з хутором, купленим у брата Григорія, і млином там же. «Але оскільки (говорилось у тестаменті) можливо, що дружина його в молодому віці схоче одружитися» то в такому випадку Гамалія заповідав маєтності своїм братам, а дружині – 600 рублів і всю рухомість. Вдова Василя Гамалії скоро після смерті чоловіка постриглася в монашки й стала пізніше ігуменею Харківського Нехорошівського монастиря, віддавши маєтки чоловіка його братам, які в 1728 році поділилися ними, причому Григорій отримав Борщов, половину Сем’янівки і млин Шостенський, хутір Подчеховку і хутір Волотин, побудований його батьком, а Іван – Юдинов, половину Сем’янівки і Чеховку. Для характеристики братів Василя й Григорія Гамалій як державців може служити наступна скарга, подана на них жителями села Борщова Полуботку (наказному гетьману) в 1723 році: «Вимагають з нас державці Гамалієнки безмірні пригони, виганяючи з кожного двору всіх, від малого до старого, багатьох із нас зігнали Гамалії із наших старинних ґрунтів; а землю, огороди й сінокоси, собі позабирали.; а ми, – додають скаржники, – з тої землі й податки платимо, і солдат годуємо. А коли з’їжджаються до них гості, то для частування все беруть у нас: баранів, гусей, качок, курей, поросят… А як попросили ми в них милості і полегшення, так вони почали лякати нас страхом великим і погрожували бити нас березинами, кажучи: «Ви наші вічні піддані, кров’ю запечатані, і не може вас ніхто в нас відібрати!» Очевидно, Гамалії вважали, що смерть їхнього батька, убитого під Несвіжем, давала їм право насилля над підданими… Григорій Андрійович Гамалія з 1728 року служив бунчуковим товаришем і помер в 1737 році, не залишивши нащадків. Останні були лиш у третього із братів – Івана, який служив бунчуковим товаришем і бував у Польському, Дніпровському й Хотинському походах. У 1743 році він був призначений членом Генерального Суду, а в 1757 звільнений від усіх справ з чином генерального судді. Отримані від батька маєтки Іван Гамалія збільшив ще одруженням з пасербицею путивльського поміщика Семена Неплюєва, який намагався всіма силами не віддавати її маєтків зятю. Тому Гамалія постійно сварився з ним, не рідко доходило до збройних нападів Гамалії на маєтки Неплюєва (Записки Чернігівського Статистичного Комітету, кн. 2, вип.. 3 і 4, с. 197 – 200). Після смерті першої дружини Гамалія одружився вдруге на вдові графа Гаврила Рагузинського – Ганні Іванівні Бороздні, у якої також були великі маєтки. Помираючи, Іван Гамалія заповідав другій своїй дружині Чеховку і Юдинов; Сем’янівка й путивльські маєтки відійшли старшому його сину Михайлу; другий син Івана Андрійовича Гамалії – Микола – помер в юності, а дочка Олена була одружена з відомим Григорієм Андрійовичем Полетикою, який отримав за дружиною маєтки її матері.

Про третього сина Андрія Гамалії, Михайла, і його нащадків буде сказано нижче.

Наступником Андрія Гамалії на посаді лохвицького сотника був Федір Кретченко або Кратченко (1687 – 1690рр.). Це був малопомітний чоловік, який, проте, не втрачав певного значення серед лохвичан, оскільки в 1690 році після зміни сотника ми бачимо його городовим лохвицьким отаманом, а в 1693 – наказним сотником. Не встигнувши нажити ніяких маєтностей за три роки свого сотництва, Кравченко тим самим не дав можливості просунутися й своїм нащадкам: син його Іван і внук Павло служили простими козаками, а правнуки – Василь (сотенний отаман) і козаки Федір і Дмитро називалися вже Гузями-Кратченками на тій підставі, що дід їхній Іван був жонатий на дочці сотенного хорунжого Івана Гузя… У кінці XVIII століття всі ці Кратченки жили в селі Духовій Лубенського повіту, де в них були дрібні ґрунти і де живуть тепер, називаючись Дузь-Крятченками.

Місце Кравченка зайняв Михайло Гамалія (син Андрія) в 1690 році. Звичайно, цей уряд йому дав Мазепа, який у цей час став милостиво ставитися до його батька. Сотникував у Лохвиці Михайло Гамалія і в 1693 році, після чого він передав свою посаду невідомій нам особі, а сам залишився лиш «знатним войськовим товаришем». Очевидно, Гамалія залишив сотництво тому, що міг отримувати маєтності й без будь-якої служби… Справді, гетьман був дуже щедрим у ставленні до нього. Так, своїм універсалом від 18 серпня 1693 року Мазепа дав Гамалії «за служби діда, батька і його самого село Безсали … з усіма надбаннями і млин Неєжелов на греблі в селі Ручках, на ріці Сулі», а потім (13 грудня 1694 року) село Івахники: «Маючи ми, – говориться в цьому універсалі, – пана Михайла Гамалію, значного товариша войськового, в особливій ласці нашій гетьманській, знаючи про його великі заслуги перед Військом Запорізьким, так і про заслуги діда його, славної пам’яті, який у тому ж Війську великої праці докладав, а тепер його батько, пан осавул наш військовий генеральний, пристойні по собі показав справи, надаємо йому, п. Михайлу… село Івахники з усіма надбаннями в повіті Лохвицькому на майбутнє, дозволяючи йому тим селом володіти і всякий від людей посполитих послух і повинність відбирати. Тому хочемо й наказуємо, аби йому, п. Михайлу Гамалії, війт цього села з усіма посполитими тяглими людьми (опріч козаків, які мають непорушні козацькі вольності), аби йому у всьому підкорялися і належний послух віддавали…» Імовірно, Мазепа мав якісь сподівання як на батька, так і на сина Гамаліїв, оскільки поспішив виклопотати вслід за універсалами і царські грамоти, із яких на Безсали Михайло Гамалія отримав в 1694 році, а на Івахники – в 1695. Окрім нагороди маєтностями, Мазепа не забував відзначати Михайла Гамалію й урядами: так, в 1703 році ми бачимо його генеральним бунчужним, а в 1707 – 1708 роках – генеральним осавулом. Уже перед самим кінцем свого гетьманства (25 травня 1708 року) Мазепа знайшов можливість дати йому ще нове село – Пізники в Чорнуській сотні, відібране для цього у вдови Мартина Мартоса), але й всі розрахунки старого гетьмана зробити з Михайла Гамалії віддану собі людину не увінчалися успіхом: Гамалія не відмовлявся від милостей Мазепи, але, очевидно, не поділяв його політичних задумів, хоч і пішов було за ним, але вчасно вернувся… Гамалія настільки спритно влаштував свої справи, що новий гетьман Скоропадський залишив його на посаді генерального осавула, давши йому село Великі Піски в Лохвицький сотні й підтвердив село Пізники. В універсалі 1709 року з цього приводу читаємо про те, що, будучи ошуканим зрадником Мазепою й підло втягненим невідомими особами до шведів, генеральний осавул Михайло Гамалія самовільно відторгнувся від цього зрадника і перейшов на сторону російського царя, за що йому й підтверджено було володіння Пізниками. Та все ж одержання від Мазепи маєтностей і факт переходу Антона Гамалії до шведів не моголи не кинути тінь і на Михайла Гамалію. Дуже вже очевидною була приязнь Мазепи до нього, і тому російський уряд викликав його з України й поселив у Москві, звідки йому вдалося виїхати на батьківщину лише в 1715 році.

Одружений був Гамалія на якійсь Меланії й помер у 1723 – 1725 роках, залишивши 5 синів: Івана, Степана, Олександра, Осипа, Федора й двох дочок: одна з них була дружиною Федора Дмитровича Раіча, а друга – Марія була за Степаном Михайловичем Милорадовичем (за нею Михайло Гамалія дав у придане село Пізники, яке затверджено було за Степаном Милорадовичем спочатку універсалом Скоропадським, а в 1718 році й царською грамотою). Іван Михайлович пізніше був Лохвицьким сотником, про нього буде сказано далі; його брат Степан у 1723 році був посланий у Москву разом з іншими з проханням про вибори нового гетьмана; посольство це, як відомо, не мало успіху. Отримавши після розподілу з братами село Івахники, Степан Гамалія, який служив бунчуковим товаришем, помер молодим, залишивши вдову, двох синів: Василя і Степана й дочку Тетяну, що була за лікарем Миколою Суковим. Вдова Гамалія після смерті чоловіка (4 листопада 1729 року) отримала з дітьми універсал на Івахники, якими й володіла; обидва її сини померли, не залишивши нащадків.

Олександр Михайлович також служив бунчуковим товаришем ( з 1735 року); від шлюбу з Агафією Лук’янівною Свічкою (внучкою полковника) він мав синів Семена, Якова й Федора. Із них Семен служив підпоручиком армії й після розділу з братами (1762 року) володів з Федором селами Безсали й Голінка, Яків Олександрович спочатку служив бунчуковим товаришем, а потім колезьким асесором і пирятинським городничим (1783); володів він Малютинцями й Дейманівкою; Федір Олександрович служив прапорщиком. Осип Михайлович, як і його брати, служив бунчуковим товаришем (1735). Збереглася його судова справа з безсальським священиком Іваном Канторовським, який у 1728 році скаржився на Гамалію, власника половини Безсал, за те, що той насильно заволодів його ґрунтами і в тестевому лісі «прищеп родючих тридцять підданим своїм велів викопати». Крім цього, Гамалія побив священика за те, що той забув назвати його ім’я під час літургії: «не давши мені з одежі священицької розібратися, прислав він слуг своїх у церкву і казав узяти (мене) в дім свій; а коли я прийшов і, як годиться священику, почав читати «Достойно», – взявши мене за волосся, волочив по землі і, поклавши, бив барбарою без пощади, від якого бою лишилемся свого здоров’я»… Цією розправою зі священиком Гамалія не обмежився, а, «призвавши до себе ктитора й паламаря, козаків, бив киями нещадно, вимагаючи, щоб мене ні в чому не слухали, і заборонив мені належну з парафіян знімати роковщину за давнім звичаєм»… Канторовський про свою образу написав і до київського митрополита, який звертався до гетьмана, заступаючись за священика й просячи відшкодувати йому за заподіяне, але указ гетьманський до лубенської старшини про те, щоб вони провели «слушний розиск», не міг бути нею виконаний через «ослушність» самого Гамалії, про що йтиме мова далі.

Лубенська старшина виконувати указ не поспішала, тому священик написав ще одну скаргу, після чого за справу взялися лубенський обозний Мартос і полковий писар Стефан Савицький разом із призначеними митрополитом духовними особами Фомою Збрізьким, протопопом пирятинським і чорнуським, Григорієм Рогачевським, намісником Лохвицької протопопії, і Петром Білкієвичем, священиком Лохвицької Миколаївської церкви. Слідство було розпочате в липні 1729 р. На суді Канторовський розповів наступне: «Минулого 1728 року, під час Великого посту, на шостій Вербній седмиці, в суботу Лазареву, він, п. Гамалія, прислав свого слугу й сторожа по нього, священика, з тим наказом, що якби не хотів добровільно піти до нього в двір, то і насильством узяти; і цей слуга, що прийшов у вівтар до нього, … такий указ об’явив. Тим приневолений він, священик, швидко прийшов у дім перед пана Гамалію з проскурою. Зараз його пан Гамалія, не давши і «Достойно єсть» відчитати, порвав за волосся і, поваливши на землю, загорнувши верхній одяг, карбачем став бити, а, відлупцювавши, сказав: «От тобі пам’ятне! Для чого ти в літургії на переносі братів моїх імена поминаєш, а мене пом’янути забув?» Крім цього, Канторовський скаржився, що Гамалія заволодів ґрунтом його тестя, який спочатку відданий був його тестем, священиком с. Безсали Матвієм, йому, Канторовському, а потім проданий Гамалії. При цьому Гамалія забрав «у грабунок за малу суму і товару тестевого четверо»… Хоча після скарги Канторовського гетьману Гамалія за ґрунт і худобу зі священиком помирився, однак ґрунт був повернений ним за копійки, та й «спустошений», а «товару» він і зовсім не повернув, «обіцяв не забороняти роковщину від людей відбирать – то і того не виконав»…

Гамалія виклав суть справи в дещо іншому світлі. Він говорив, що посилав слугу свого Ониська до священика в церкву для того, щоб той після літургії прийшов до нього на перемовини і для того, щоб з ним «горілки напитися й пообідати». Мовляв, з такою метою Канторовський за відсутності Гамалії приходив раніше в його дім і, не заставши господаря, сварився з його дружиною «за щепи, тестем його, Канторовського, йому, Осипу, дані».Гамалія не заперечував того, що слузі було наказано Канторовського привести насильно, якби він не захотів підкоритися його «проханню». Коли священик прийшов у панський дім і став кланятися, Гамалія, взявши за плечі, почав прихиляти його донизу, від чого Канторовський хотів «для пені» вдаритися об ослін, однак Осип наказав «не пеняючись» лягти додолу. Канторовський ліг. «І так, – продовжував свою розповідь Гамалія, – його, лежачого, разів з десяток або більше, загорнувши верхній одяг, ударив, а за волосся не рвав». Після цього Гамалія «казав» священику обідати, але він на обід «не соізволив, а, чарку горілки випивши, одійшов»… Коли слідчі запитали про причину такої розправи над Канторовським, Гамалія відповів, що бив його «з того гніву, що без нього приходив у його дім і з його дружиною сварився», а також за те, що під час служби Божої згадує імена всіх братів його менших і старших, а його імені не згадує. Причину неявки в Лохвицю на суд за першим позовом Гамалія пояснює бажанням примиритися з позивачем без втручання сторонніх осіб (за порадою значкового товариша Григорія Шаргородського), і нібито таке примирення відбулося за всіма статтями: і з приводу тестевої землі та худоби, і побоїв та безчестя в присутності багатьох людей, серед яких, між іншим, були отаман Назар Савченко й «школьник піддячий» Федір, причому примирення затверджене було видачею взаємних розписок. «І в тому примиренні будучи, – розповідав Гамалія, – один у другого на обіді й на учті бували, і на свята Великодні яйцями вареними радки били, і ті ж радки укупі їли…» Гамалія стверджував, що примирення відбулося повне і що він його нічим не порушував, так само як не забороняв брати з прихожан «роковщину».

Канторовський усе заперечував. Він запевняв, що Гамалія послав за ним не одного, а трьох слуг, що Гамалія одразу ж, як тільки він увійшов у дім, «порвав за волосся» й велів тримати його своєму чоловіку Дубу, але той відмовився, тому що «був тогди причастіє божественноє прийнявший». Священик сказав Гамалії: «Я сам лежатиму.» «Тогди його, за волоси держачи одною рукою, а другою закинувши одежу верхню, канчуком бив, а скільки раз ударив, двадцять чи більше, – того не упомнити»; і по тому бою хоч і казав чарку горілки випити, однак він, священик, сказавши, що «досить і твоїх почестей», пішов. Відносно примирення Канторовський казав, що воно досягнуте було лише з питань про землю й тестеву худобу, а про побої та прилюдне безчестя жодної згадки тоді не було. «А на Великоднє свято ходив він, Канторовський, за звичаєм у дім його, Осипів, вітати зі святом і там їв у нього, а на ранок він, Канторовський, просив до себе так Олександра, старшого брата, яко і його, Осипа, і меншого брата Федора» серед яких два останні в нього «кушали», а «радків» не били, тільки били крашанки, які в його домі, Канторовського, були…» Якби, говорить далі священик, Гамалія виконав свої обіцянки про повернення ґрунту й худоби та про «роковщину», то він тоді ж вибачив би йому за побої та безчестя, але «роковщина» йому давалася у попередньому розмірі тільки протягом двох тижнів після примирення, а потім Гамалія віддав наказ, який прочитав у церкві отаман с. Безсал Микита Савченко, щоб «роковщина» виплачувалася в значно меншому розмірі. Коли Канторовський питав його відносно цього наказу, то Осип казав, що він відданий його братами, у той час коли останні від нього відреклися; окрім того, Савченко говорив, що наказ був складений Осипом Гамалією. Своїх обіцянок про ґрунт і про худобу Гамалія теж не виконав, і коли Канторовський прийшов до нього, прогнав його, сказавши, щоб «одійшов геть і не доводив би до гріха», чому свідком може бути свояк Осипів, Іван Петренко.

Гамалія, виправдовуючись, посилався на Шаргородського, а «обидві сторони», Канторовський і Гамалія, – на свідчення Дуба, Савченка, Петренка й піддячого Федора. Із цих свідків Шаргородський говорив, що примирення відбулося й за побої; Дуб – що Гамалія Канторовського «за волосся не рвав і одягу верхнього не закидав», а бив його канчуком, взявши «за ковнір і нахиливши до землі»; Савченко – що указ про «роковщину» був прочитаний ним не за наказом Гамалії, а за порадою громади й що був він той самий, якого було складено в школі перед посвятою Канторовського в священики; Петренко – що свідком сварки між Канторовським і Гамалією він не був, а чув лише, як перший згадував про худобу після чого пішов в іншу «кімнату по горілку, яку коли виніс з кімнати, тоді цю ж горілку Осип і він. Канторовський пили»… Опитавши свідків, суд визнав Гамалію винним у нанесенні Канторовському побоїв і безчестя й присудив виплатити Канторовському 40 кіп грошей, худобу, четверо голів, у цілості віддати йому ж, ображеному священику, а питання про ґрунт як вирішене раніше примиренням не розглядати.

Не встиг гетьман одержати інформацію про слідство у цій справі, як Канторовський прислав йому нову «супліку», скаржачись у ній на те, що Мартос та інші слідчі не наклали на Гамалію пені за викопані прищепи та порубку лісу. «Особливо прошу вашу панську ясновельможність, – писав далі Канторовський, – щоб він, п. Гамалія, до церковних приходів не втручався, як зараз, скинувши потрібну людину, взявши 20 дубів, глухого і непідходящого до церкви поставив паламаря й наказав йому мене не слухати, до церкви тільки в неділю приходити й вікарія (хоча брат його старший Олександр Гамалія, державця того ж села половини, забороняє те чинити, одначе він не слухає) при церкві мені держати не допускає також; хто на церкву що дасть із грошей, то він собі забирає, а церква зовсім від того розоряється і вкрай бідніє». А на завершення Канторовський зі сльозами просив панську ясновельможність гетьмана видати високоповажний універсал, наказуючи йому, п. Гамалії, не втручатися до церковних справ, не забороняти «роковщину».

У відповідь на прохання Канторовського в Генеральній Канцелярії, яка на той час уже одержала матеріали цієї справи від лубенської старшини, було складено у жовтні 1729 року «листа» до Гамалії, в якому писалося: «Пане Осипе Гамаліє… Оскільки слідство виявило тебе в усьому винуватим і вини з тебе за побої його, отця Івана, і нахабство твоє належить узяти 40 кіп грошей… і товар, тобою відібраний, йому, отцю Канторовському, повернути безоплатно, тому що ми їхню, старшини полкової лубенської та духовних осіб, думку визнаємо слушною, пильно наказуємо, абись одразу після одержання цього нашого указу 40 кіп грошей за безчестя й увічча на підставі зазначеного правного визначення позивачеві отцю Канторовському заплатив, за прищепи, у його тестя лісі викопані, нагородив і четверо товару забраного, за протори й збитки його, отця Івана, без грошей повернув, як і до церковних справ не втручався б і роковщини з підданих своїх як і раніше збирати не забороняв би, щоб до нас надалі про це не надходили скарги. А якщо не збираєшся задовольняти вимоги його, отця Канторовського, згідно з правовими визначеннями, то одразу після одержання сього нашого указу сам сюди приїздив для остаточного розгляду в Глухів, де за виявлений тобою опір без покарання тебе залишено не буде…»

Очевидно, Осип Гамалія, одержавши цей суворий гетьманський указ, задовольнив ображеного ним безсальського священика Івана Канторовського, тому що поїздка в Глухів нічого приємного обіцяти йому не могла…

Осип Гамалія залишив двох синів: бунчукового товариша Івана, який володів у Харківцях, Безсалах і слобідці Гамаліївці 333 душами (1782), і Михайла, який був спочатку значковим товаришем Лубенського полку, а потім, звільнений від служби «за глухотою й сліпотою», полковим хорунжим (1767) і секунд-майором (1787). У 1782 році він мав у Западинцях, Безсалах і на хуторі Дубровському 295 душ. Федір Михайлович одержав від батька с. Бербениці, але, не задовольняючись тими землями, які прихопив до нього від с. Жабок ще його дід, про що 

Наступником Михайла Гамалії на Лохвицькому сотництві у 1693 – 1699 роках була невідома нам особа, місце якої посів Павло Васильович Мартос, один із найпомітніших лохвичан. За сімейним переказом, був він нащадком Василя Мартоса, вихідця з древнього польського шляхетського роду, який оселився в Лохвиці, пожив один рік і помер. Ніяких документів про польське походження Мартосів немає, а тому переказ цей можна віднести до тих вигадок, якими любили прикрашати свої родоводи нащадки української старшини наприкінці ХVІІІ століття, коли їм дозволено було записуватися в дворянські родовідні книги. Якщо вірити подібним переказам, то виявиться, що майже все (за незначним винятком) українське дворянство мало корені свого родовідного дерева у «древньому польському шляхетстві»… Насправді ж українська старшина виходила із середовища того ж народу, із якого під впливом історичних умов виділилися не тільки козацтво, але й поспільство… У документах про походження Павла Мартоса йдеться лише про те, що він був вихідцем із правого берега Дніпра й що прийшов звідти в Лубенщину разом зі своїм братом Мартином, який в 1698 – 1705 рр. був лубенським полковим суддею. Оселившись у Лохвиці в 1674 р., Павло Мартос почав служити рядовим козаком, а в 1694 р. набув такої ваги серед лохвичан, що його підпис («Павел Мартус») є на духовному заповіті Андрія Михайловича Гамалії. Набувши певних статків, Павло Мартос із 1699р. стає в Лохвиці сотником і займає цю посаду протягом 13 років з невеликою перервою наприкінці 1708 р., коли він був скинутий лохвичанами за прихильність до шведів. Про те, якими обставинами була викликана зміна Мартоса, так розповідали лохвичани у чолобитній до царя (грудень 1708 р.): «Коли шведи перебували в Ромнах, то генеральний осавул Мазепи Гамалія прибув у Лохвицю разом із Лохвицьким сотником Павлом Мартосенком і став умовляти народ послати значних людей у Ромни вклонитися панові гетьману Мазепі; а коли у Лохвицю прийшла царська грамота, то Гамалія й Мартосенко глумилися над нею, наказали посадити у в’язницю тих, хто її привіз і погрожували навіть відрубати їм руки й ноги і повісити». «Наступного дня, – йдеться у чолобитній, – ми у церкві стояли на службі й відомо нам стало, що хотять нас бити смертним боєм і повішати. Божою допомогою з церкви під час таїн Христових втекли й через кілька днів залишили свої домівки, а слідом за нами й дружини наші з дітьми повтікали, залишивши всі пожитки свої… І вони, осавул Гамалія та сотник Мартосенко, наказали розорити всі нажитки наші, і розорено все до кінця, і ми, утікаючи через степи й поля орні до війська його царської величності, по дорозі зустріли двох зрадників-мазепинців, і один з-між них від нас утік, а другого спіймали й відвели в Сорочинці до князя Григорія Семеновича Волконського…» Скинувши Мартоса, лохвичани обрали на його місце Якова Єременка.

Становище нового сотника було дуже тяжким. Щойно він був вибраний, як шведи зайняли Лохвицю чотиритисячним загоном під орудою генерала Мейєрфельда. Мазепа викликав Єременка та сотників чигирин-дубровського, чорнуського й сенчанського до Ромен і тут віддав їм наказ – зібрати для шведської армії з Лубенського полку провіант: 24000 волів, 40000 свиней, 60000 осьмушок житнього і 40000 осьмушок пшеничного борошна. Виконати цей наказ було нереально: хоча край, з якого планувалося зібрати цей провіант, був густо заселений, але з прибуттям шведів люди порозбігалися, чому сприяли й самі шведи, які почали через нестачу припасів грабувати жителів. Повернувшись у Лохвицю, Єременко одержав від Мейєрфельда підтвердження наказу колишнього гетьмана і виїхав у Сенчу. Тут він майже нікого із обивателів не застав, був тільки отаман, який схопив його й відправив у Сорочинці до князя Волконського. Останній під вартою відправив його в Лебедин до головної царської квартири. На початку грудня Єременка тут допитали й відправили в заслання на каторжні роботи до Петербурга. Доля інших сотників, які їздили з ним до Ромен, невідома. Хто замінив Єременка – не знаємо.

Де ж був у цей час Мартос? Він, без сумніву, був біля Мазепи, але потім від нього відстав, коли усвідомив, яким хистким було становище гетьмана. Очевидно, він перейшов на сторону Скоропадського після того, як шведи залишили Лохвицю, в якій вони перебували ще в лютому 1709 р. При цьому Мартос зумів так добре облаштувати свої справи, що Скоропадський у своєму універсалі, датованому березнем 1709р., підтвердив йому надані ще Мазепою село Брисі в Лохвицький сотні і куплений ним на р. Артополот, під селом Токарі, млин, причому в цей час Мартос іменується «значним полку лубенського товаришем».Та все ж зовсім викрутитися з біди йому не вдалося, оскільки в липні 1709 р. він сидів «за караулом»… Про це свідчить чолобитна, подана лубенцями 27 серпня 1709 р. гетьману й підписана, між іншим, і Матросом, у якій лубенці писали: « Ваша вельможність, наслідуючи корінь милості людинолюбного Бога, простіть нам той гріх (тобто зраду) і за своїм панським милосердям накажіть звільнити нас, щоб його милість пан полковник до нас, як своїх полчан, був ласкавим, а ми його милості будемо, як і раніше, коритися». Чолобитна ця досягла мети: у березні наступного року Мартос уже знову був лохвицьким сотником і отримав від гетьмана військову частину зі свого млина на ріці Сулі під селом Скоробагатьками, де у нього була велика земельна власність. Лохвицьким сотником Мартос пробув до жовтня 1712 року, колу знову-таки з невідомих причин був відсторонений від сотницького уряду. Незважаючи на це, полковник, а за ним і гетьман не наважилися позбавити його уряду без якоїсь милості зі своєї сторони й тепер: в універсалі полковника Савича (жовтень 1712 року) сказано: «Тобі, війту села Скоробагатьки, з усіма місцевими посполитими жителями повідомляємо: віднині п. Мартос віддалений від уряду сотництва, тільки ж усім вам пильно нагадуємо й наказуємо, аби, як і раніше, п. Мартосу віддавали належний у потребах послух, а хто з жителів місцевих посполитих у тому перечитиме, того карати дозволяємо».

Але, крім цього підтверджуючого універсалу, Мартос був винагороджений за втрату сотництва іншим урядом, хоч не дуже прибутковий, як сотницький, але зате більш високим і шанованим, а саме – урядом лубенського полкового обозного, де ми бачимо його з 1712 по 1737 рік. Очевидно, Мартос був настільки помітною людиною за своїм розумом, характером і енергією, що важко було його образити. Як побачимо нижче, він став головою незадоволеної полковником Марковичем парії й виявився настільки сильним у цій ролі, що порушив становище цієї всесильної в той час людини. На новому уряді обозного Мартосу довелося мати справу спочатку з полковником Василем Савичем, а потім (з 1714 року) з братом гетьманші Скоропадської Андрієм Марковичем, який зайняв місце Василя Савича. Спочатку полковництво Марковича протікало для Мартоса дуже добре. Як людина чужа до полчан, Маркович намагався задобрити місцеву старшину, причому не міг обійти й першого серед неї – Мартоса, видавши йому у вересні 1714 року свій підтверджувальний універсал на село Скоробагатьки. Скоро, одначе, Маркович настільки став тіснити полкову старшину, на чолі якої й за своїм урядом і за своїм значенням стояв Мартос, що останній став в опозицію до свого полковника. Гніт Марковича полягав у тому, що він виривав із рук своєї старшини усі підвідомчі їй справи й вирішував їх одноосібно, внаслідок чого значення самої старшини зводилося до нуля. Проте боротися старшині з Марковичем було дуже важко: він був близьким родичем сім’ї гетьмана; крім того, в нього було багато агентів, які вірно йому служили, доводячи до відома свого покровителя все, що тільки могло йому загрожувати. Кілька років Мартос зі своїми товаришами терпіли самоуправство Марковича, будучи не в змозі знайти нагоду на нього поскаржитися. У 1718 році випадок такий нарешті трапився. У січні цього року Маркович поїхав до Москви зі Скоропадським, і цим моментом скористалася лубенська старшина, у числі якої перше місце належало Мартосу, яка вирішила подати на нього скаргу. Не зважаючи на те, що «пункти», складені полчанами, трималися ними в таємниці, про них довідався у Москві через своїх агентів Маркович, який не на жарт стривожився можливістю потрапити під суд; з метою не допустити цього він звернувся за допомогою до свого кума – генерального судді Івана Чарниша, який мав славу хабарника. Чарниш був родичем Марковича (одружений з рідною племінницею Марковича, Євдокією Голубовнею, дочкою його сестри гетьманші, яка була спочатку за генеральним бунчужним Костянтином Голубом, а потім за гетьманом Скоропадським). До Чарниша, який перебував тоді в Україні, лубенський полковник написав приятельського листа з проханням вжити заходів проти його недругів. У цьому листі, написаному 20 травня 1718 року в Петербурзі, Маркович просить Чарниша звернути увагу на обозного лубенського полку Павла Мартоса, на осавула Петровського та на двох сотників, сенецького і лохвицького (сенецьким сотником у той час, здається, був Кирило Криштафович, а лохвицьким – Степан Пештич), бо вони однодумці, заздрісники, шукають спільників, приховуючи свої думки, але може пан здогадатися, адже і за його полководства таке траплялося (Чарниш був в 1709 – 1715 роках гадяцьким полковником). Маркович просить Чарниша усіх, хто вносить смуту, окремо посадивши під варту, суворо розпитати, які вони «пункти» через сина полковника миргородського (Данила Апостола) передали на Москву з генералом Кантакузином. У листі говориться й про брата сотника лохвицького –Антона Пестича, який усе це писав, і міститься прохання взяти його під арешт. Автор запевняє, що не веде листування ні з королем шведським, ані з Отоманською Портою, якщо ж скаржники мають якісь від нього образи, могли б у рейментарській владі знайти справедливість… Трудно здогадатися, проти кого вони пункти одні, як говорилося, подали, інші – ще формують, але, знаючи високий розум судді, автор листа не сумнівається в тому, що він розслідує справу зараз же. А відтак сподівається, що непотрібні вигадки перестануть роїтися в неспокійних головах.

Із цього листа видно, що, по-перше, Маркович ще не впевнений у тому, що пункти подані на нього, але як людина, в якої рильце в пушку, лише боїться цього; по-друге – те, що проти нього налаштована майже вся лубенська старшина, не виключаючи деяких сотників, і по-третє, що очільником незадоволених був Павло Мартос, на якого Маркович просив Чарниша мати «особливе око»…

Зв’язки Марковича з Україною були настільки добре налагоджені, що він незабаром довідався про те, що біда загрожує саме йому, і тому в травні 1718 року написав нового листа, з якого видно, що він заручився і допомогою гетьмана. Цей лист також адресований Чарнишу. У ньому Маркович повідомляє генеральному судді , що гетьман наказав своїм універсалом, щоб усіх заколотників, яких пан Роман Борохович вишпигує в його полку, відпроваджувати в Глухів; тому конфіденційно просить пана генерального суддю вникати в цей процес особисто, щоб Борохович, як шваґер його милості пана генерального писаря (Семена Савича, з дочкою якого був одружений Роман Борохович), керуючись родинними стосунками, осавулі Петровському не попускав. Ради цього велів писати листа до пана його милості Шарфа (один з російських генералів, який перебував в Україні), аби прислав якогось слухняного офіцера з солдатами, котрий би нікого покривати не допускав. Із виявлених у своєму полку заколотників Маркович називає лохвицького сотника Степана Пестича, який, знехтувавши його указом іти в похід, за чутками, їздив до пана полковника миргородського з проханням звільнити від наступного походу, та потім, начебто передумавши, у похід пішов. Далі Маркович рекомендує написати листа до пана генерального хорунжого (Івана Сулими, наказного гетьмана в Царицинському поході), щоб сотника лохвицького для потрібних і відповідальних справ гетьманських прислав до пана генерального судді в Глухів, приставивши до нього справного козака, який би просто в Глухів, не заїжджаючи до Лохвиці, відпровадив. І цей лист надіслати до судді, що залишився на місці Марковича, з наказом, щоб посланець гетьманський був у полку і, як наказний, зібрав усіх сотників і старшину. А тих заколотників, які вдома перебувають, слід зібрати, щоб не встиг пан Борохович якимось способом застерегти. А коли будуть розшукувані в Глухові, з волі гетьманської вони повинні бути під арештом, про який тільки генеральному судді буде відомо, і залишатимуться там до приїзду панського. Кожного слід пильнувати, щоб не могли між собою спілкуватися. Далі Маркович просить пана генерального суддю надіслати копії тих «пунктів», які його цікавлять і говорить про те, що надсилає копію листа від своєї пані й листа лохвицького, з яких генеральному судді стане відомо, з кого беруть початок наклепи й що вирішили після ради робити.

Про результати цього листування дізнаємося з поданої вже пізніше (в 1727 році) нової скарги, що надійшла із полку на Марковича; у ній розповідається, що коли Маркович дізнався про неприємності, які готувалися йому, і повідомив про те гетьману Скоропадському, тоді зазначену старшину, оголосивши бунтарями, від служби царської було відкликано й передано «за кріпкий караул померлому Федору Протасієву»; потім нещадно їх у дворі гетьманському бито киями й уряди та маєтності в них відібрано. Такими були наслідки протесту Мартоса і його товаришів проти насилля Марковича, який у цей час образив обозного ще й тим, що, виїжджаючи в Москву, наказне полковництво доручив не йому, а полковому судді Савицькому…

Ми, одначе, не маємо даних, за якими можна було б упевнено судити про те, що Мартос був відставлений з уряду обозного після 1718 року. Деякі сотники (лохвицький Пестич, сенчанський Криштафович) справді, здається, були позбавлені вслід за цією історією своїх урядів, але Мартос, очевидно, не постраждав, тому що він був помітною людиною через свою тривалу службу та через вплив на іншу старшину. Незважаючи на неприязнь до себе свого полковника, Мартос залишався лубенським обозним протягом усього полковництва Марковича, і після невдачі 1718 року став шукати нової нагоди подати на нього скаргу. У цьому намірі Мартос і лубенські полочани укріпилися ще більше тоді, коли Маркович виявив повну зневагу до військових звичаїв. Лубенський полковник, виходячи на поч. 1721 р. в Ладозький похід, повинен був залишити на своєму місці наказним полковником, як того вимагав звичай, когось із старших полкових чинів, тобто або обозного Мартоса, або суддю Максима Троцького, або писаря Савицького, але він призначив таким свого сина Якова, який ледь досягнув повноліття й не мав за собою ніяких військових заслуг. Звісно, Мартосу, який був першим за старшинством із полкових чинів, цим вчинком було завдано особистої образи. Маркович його обійшов. Образливо було і йому, й іншій старшині служити під керівництвом зовсім молодого Якова Марковича. Цього разу Мартосу довелося терпіти образливе становище півроку, наступного року, коли Маркович-батько знову пішов у Дербенський похід, то його замісником знову залишився Яків Маркович, причому наказний гетьман Павло Полуботок, який був тестем Якова Марковича, прислав йому особливі настанови, як поводити себе, виконуючи обов’язки полковника, з незадоволеною лубенською старшиною. Молодий Маркович удруге правив полком уже біля двох років. Обидва рази Мартос був обійдений через родинні стосунки Марковича: перший раз зі Скоропадським, а вдруге – з Полуботком, і лубенська старшина продовжувала шукати нагоди поскаржитися на це, але, звичайно, не наказному гетьману, який підтримував зятя, а комусь із російських вельмож.

Весною 1723 року в Лубенському полку проходив збір на другий Ладозький похід, і Мартосу знову довелося зазнати несправедливості зі сторони Марковича, якому дуже не хотілося кидати свої маєтності. Вихід із цього неприємного становища був, проте, швидко знайдений: з Генеральної канцелярії, в якій перше місце займав Полуботок, у перших числах квітня був отриманий у Лубнах указ, що наказним полковником у Ладогу призначається Мартос. При цьому указом передбачливо давалося Марковичу право «для постраху іншим карати публічно» тих, хто не хоче йти в похід (щоденник Марковича). Під цими ослушниками мали на увазі, звичайно, Мартоса та інших незадоволених Марковичем старшин. Проте цей похід не відбувся, а в думках Мартоса визрівав намір скаржитися на наказного полковника. Незабаром з’явилися й сприятливі для цього обставини.

Із синів Мартоса двоє, як ми знаємо, померли ще за життя батька, причому Семен помер, не залишивши спадкоємців, а Василь, котрий служив комісаром у генерала Вейсбаха, залишив єдиного сина Івана, який розпочав службу при дідові в 1736 році, в Кримському поході, а в грудні 1745 року вже потрапив до числа бунчукових товаришів. Маєтки, отримані ним від діда, він передав семі своїм синам: 1) колезькому канцеляристові Іванові, який мав у 1795 році і Скоробагатьках, Брисях, Стрижівщині і слобідці Артополотській 67 душ; 2) Павлу, який служив з 1762 року в лубенському полку, а потім (з 1765 року) – солдатом в Ізмаїльському полку, звідки був звільнений через хворобу в чині армії прапорщика у свій дім, що знаходився в Скоробагатьках (Янишпольської сотні) в 1769 році; за ним в 1795 році в хуторі Стрижівщині, селі Брисях і хуторі Семенівщині було 43 душі; 3) Якову, який служив поручиком (1773), а потім колишнім дворянським засідателем в Лохвицькому нижньому земському суді (1784) і мав в 1782 році у Брисях 20 душ; 4) Григорію, який служив з 1758 року канцеляристом спочатку в генеральній канцелярії, а потім в генеральній рахунковій комісії і в генеральному суді; з 1765 року він служив земським писарем Роменського повіту і в 1768 році приведений у військові товариші. Після відставки одержав чин полкового писаря (1779), у 1782 році володів 61 душею в Брисях; 5) Афанасію, який служив з 1771 року в Слов’янському гусарському полку, з яким брав участь у зруйнуванні Запорозької Січі (1775), а потім в Кубанському поході (1776 – 1779) і відставлений від служби з чином підпоручика (1782); У 1782 році за ним в хуторі Рогачевському було лише 3 душі; 6) Іванові (другому), відставному прапорщику, що володів у 1795 році в Пісках, Брисях і Скоробагатьках 32 душами; 7) Василеві, який мав звання прапорщика і володів у селі Скоробагатьках, Брисях, Артополотському та на хуторі Василевському 25 душами (1795).

Майже від усіх семи братів залишилися спадкоємці, які ще в середині ХІХ століття володіли старовинними маєтками предків у Лохвицькому повіті.

Другий із синів Павла Мартоса, що залишив спадкоємців, – Михайло почав службу бунчуковим товаришем у 1739 році в полковій лубенській канцелярії; у 1740 році він «у всьому полку Гадяцькому» наглядав за станом міських оборонних споруд, а в 1741 році брав участь у Хотинському поході, будучи за наказом генеральної канцелярії головним командиром Лубенського, Миргородського, Полтавського й Переяславського полків, які тоді будували «українську лінію», тобто ланцюг дрібних укріплень і валів, що створювався проти набігів татар. У квітні 1757 року Михайло Мартос був звільнений зі служби за старістю, але прожив ще близько 20 років. У січні 1773 року він склав духовний заповіт, із якого відомо, що Михайлу Мартосу належали Скоробагатьки й Брисі. Скоробагатьки ще за життя його батька були відібрані під економічну канцелярію, звідки Михайлу Мартосу вдалося їх одержати вже після смерті батька «з трудом немалим по Сенату й по іншим урядам і з витратою немалої суми». Спадкоємцями його були: дружина Євдокія Антонівна Троцина (дочка сотника Срібнянського, Прилуцького полків); дочка Ганна (була спочатку за конотопським сотником Федором Костинецьким, а потім – за миргородським земським суддею Семеном Родзянкою); сини Федір та Іван, з яких перший за заповітом батька позбавляється спадку. Причиною того була непокірність Федора перед батьком, про що останній розповідає дуже цікаві подробиці. Михайло Мартос, намагаючись дати своєму синові Федору можливість вивчити російську, латинську та інші мови влаштував його в генеральний суд, одягаючи та годуючи його й сподіваючись від свого сина користі. Батько витратив за багато років до тисячі рублів, але син не виправдав надій і виявився невдячним. Закінчивши навчання, Федір жив при батькові, нічим не займаючись та існуючи «без усякої государевої служби і користі». Це старому дуже не подобалося, і хоч він і спонукав сина «взяти до тієї служби ревність», бо й сам у літах своїх вірно служив, але той легковажно не слухав батька. З часу повернення Федора Мартоса у батьківську оселю почався в сім’ї Михайла Мартоса нелад, який постійно збільшувався. Федір не обмежувався життям за рахунок батька, зрештою, підмовивши служанку Ваську, хотів з нею одружитися. З цією метою він утік з нею в інші місця з наміром повінчатися. Проте йому це не вдалося: про наміри Федора дізналася якимось чином його племінниця (дочка сестри Анни), яка зі своїм чоловіком (сотником варвинським Йосипом Жилою) до вінчання не допустили… Після цього випадку стосунки між батьком і сином ще більше погіршилися: Федір Мартос, – як розповідається далі в заповіті батька, – явившись у батьківську оселю, не покаявся, як і раніше, усі батьківські заповіти відкидав і не слухався. Уже складаючи заповіт, Михайло Мартос звернувся до сина з останньою настановою про повернення його до Бога і про відречення від «непотребств і богомерзких противностей», обіцяючи у випадку його покаяння навіть дати йому благословення , але той не розкаявся і ще гірше поводив себе, бажаючи батькові смерті і вважаючи, що його благословення та батьківські настанови й заповіти йому не потрібні. «Так і закінчив усе життя своє при домі моєму з ганьбою імені мого і дружини моєї», – гірко говорить старий Мартос.

Розказавши в заповіті про стосунки із сином Федором, Михайло Мартос далі говорить про те, що на підставі всіх його вчинків він не уявляє його в страсі Божому і в добрих справах живучого, а бачить його тільки експериментатором начебто у вченні аптекарському (з чого й користі нікому немає), і визнаючи у ньому атеїстичні переконання (бо й книгами такими користується, а перед Законом Божим не схиляється; з його батьківських настанов насміхається, усім законам християнським і державним і волі батьковій противиться), батько позбавляє всього свого добра, рухомого й нерухомого, віддає його під указні й правові закони за його впертість і покладає на нього своє батьківське нині і на майбутнє неблагословіння…

Виключивши Федора з переліку своїх спадкоємців, Михайло Мартос заповідав усі свої маєтки в пожиттєве володіння дружині, отримавши від неї придане грішми, посудом, одягом і худобою на 5000 рублів. Уся ця сума пішла на утримання маєтностей, на купівлю нових ґрунтів, а також на тяжби судові з Яковом Манком через 5 років, з племінником Іваном Матросом – через 20 та з пісківськими мужиками та іншими сусідами – через деякий час; крім того, великих витрат вимагало і повернення Скоробагатьок. Останню маєтність, начебто придбану ним самим, Мартос заповідав своїй дружині повністю, не маючи можливості повернути їй її внесок , як велів закон (в 1782 р. за вдовою Михайла Мартоса налічувалось 615 кріпаків у Брисях, Скоробагатьках, Пісках та хуторах Семенівщині й Стрижівщині ). Село Брисі з підданими і ґрунтами (островом Високим на р. Сулі й полем) було віддане синові Івану й дочці Анні навпіл; хутір Семенівщину з підданими, лісом і ставком одержав Іван, а хутір Стрижівщину з людьми – дружина Мартоса й дочка Анна; двір у Лохвиці «батьківський приїзний з усіма в ньому будівлями, та в тому ж місті підварків два, з яких один (називаємо Великий, з двома левадами, садком і чотирма хатами)» визначалися Іванові, а другий «підварок у Перекопі, називаємо Дозорцевський, з двома хатами, комору на ринку шинкову Ширебцевську й ґрунт у місті, за Сулицьким мостом, Остапеньківський» одержала Анна; млин на р. Сулі в с. Скоробагатьках залишений був Михайлом Матросом для загального володіння дружині Євдокії, синові Івану й дочці Анні.

Розподіливши свої маєтки між спадкоємцями, Михайло Мартос повинен був згадати в своєму заповіті про сімейну незгоду – стосунки між сином Іваном та його дружиною. Іван був сліпим, а дружина його знущалася над ним, тому син просив батька захистити від можливих посягань на його частку спадщини з боку дружини. Михайло Мартос послухав сина, оскільки неодноразово був свідком непорядності своєї невістки. Тому він доручає турботи про сліпого Івана і його захист своїй дочці Анні та її рідним, причому будь-які поступки на користь невістки, навіть через суд, зважаючи на каліцтво сина, заповідач робити забороняє. Заповіт свій Михайло Мартос закінчує проханням до спадкоємців не брати в підданство трьох людей, які, за його словами, «ще за померлого батька мого за вчинки їхні були від підданства звільнені, і за мене».

Тестамент був складений 10 січня, але не був підписаний аж до 26 січня. Це було пов’язано з походеньками його сина Федора, про які, на жаль, нічого невідомо, але 26 січня він з’явився до батька з покаянням і проханням благословити, подавши власноручну повинну за підписами шляхтичів. Проте батько лише умовно простив його. Якщо Федір повністю змінить своє життя, то Михайло Мартос дозволяє дружині виділити йому належну частку маєтностей. Якщо ж Федір обманює батька й повернеться до попереднього життя, то заповіт залишається в силі. На жаль, невідомо, як жив Федір Мартос після смерті батька; відомо, що він почав службу в 1760 році в Генеральній Канцелярії, потім перейшов у Генеральний Суд (в 1763 р.), звідки був звільнений в 1767 році. Зрештою, йому вдалося отримати дещо із батькової спадщини, оскільки в 1795 році у нього в Скоробагатьках було 92 душі. Десь у цей час Федір Мартос, який являв собою своєрідний тип вільнодумця й атеїста ХVІІІ століття, і помер, не залишивши нащадків, а спадщина його перейшла до сліпого брата Івана Михайловича, одруженого на дочці значкового товариша Ксенії Трохимівні Данчич, про яку йшла мова у заповіті її свекра. У 1798 році в Івана Мартоса в Скоробагатьках, Брисях і Стрижівщині, у спільному володінні з поручиком Василем Юр’євим-Піковцем, було 273 душі. Жив він у Скоробагатьках і залишив після себе трьох синів (Івана, Василя й Павла) і дочку Марфу.

З дочок Павла Мартоса одна була в шлюбі з Лохвицьким протопопом (1739 – 1743) Григорієм Рогачевським, сином теж лохвицького протопопа Івана Рогачевського, відомого тим, що він був причетний до справи Мазепи і в листопаді 1712 року висланий в Соловецький монастир, куди, одначе, через зимове бездоріжжя не доїхав, а велено йому було стати префектом в Архангельську в новостворених школах. Відомо, що Іван Рогачевський усю свою спадщину залишив синові Григорію (дочки на той час були заміжні), а гроші просив передати через надійних купців у Москву отцю Віктору, який перешле їх в Архангельськ «ради моєї нужди, яку терплю і в харчах, і в одязі, і ради оплати боргів, і крайнього смертного випадку».

Друга дочка Павла Мартоса Парасковія була замужем за Лохвицьким жителем Кузьмою Куличенком, який через кілька років помер молодим, не залишивши нащадків, а майном його заволодів сам Мартос. Брат Куличенка Яків Ольшанський, житель Лохвиці, визнав себе ображеним обозним і, подаючи в перших числах грудня 1714 року «супліку» на Мартос гетьману Скоропадському, писав, що той, будучи Лохвицьким сотником, склав від імені свого зятя Куличенка «тестамент як сам хотів», і за цим тестаментом всі, що залишилися після зятя «добра» і «ґрунта» «підгорнув і подав у володіння й пожиток дочці своїй, а жоні Кузьми, бездітній, яка була кілька років удовою, а потім пішла заміж…» Ольшанський писав далі, що Мартос не хоче йому виділити нічого із братового добра, на яке він має право. Мартос відказав Якову так: «Не належить тобі добро мого зятя, бо я його власною моєю грошовою оплатив сумою!» На завершення свого прохання Яків Ольшанський просить у гетьмана суду і «святої справедливості з пана Павла Мартоса, обозного лубенського» «супліку» Ольшанського гетьман передав у Генеральну Канцелярію, а та послала до Мартоса «позовний лист», яким він і був викликаний до Глухова в Генеральний Суд. Туди Мартос одразу ж подав свою відповідь, у якій стверджував, що спірні ґрунти, до яких «прискіпується по кровній близості своїй» Яків Ольшанський, зовсім йому не належать на тій підставі, що ще батько Кузьми Куличенка – Григорій Кулик, товариш полку лубенського, – при смерті своїй дарував їх своїй жоні і сину Кузьмі пополам, що вдова Кулика, «матка небіжчика Кузьми, а сваха пана Обозного», частину з чоловікових ґрунтів хоч і продала за малу ціну різним людям і начебто помірно тратила їх, але зять обозного, Кузьма Григорович, ще перед своїм одруженням позичивши певну суму грошей у людей, повідкупав ті ґрунти і став їх власником. Потім, коли Куличенко одружився на Парасковії Мартос, то борги його людям за викуплені батьківські ґрунти виплатив усі сам Мартос, його тесть, через що той перед смертю своєю і дарував їх своїй дружині, хоч вона й залишилася бездітною. У своєму заповіті, складеному при «багатьох як духовних так і світських урядових особах», Куличенко хоч і писав, щоб «похорон порядний і всі церемонії за душу небіжчикові належні відправлені були» з його залишеного добра, та Мартос зробив усе це своїм коштом, а також пороздавав багато грошей по церквах, у результаті було витрачено суму більшу, ніж та, якою оцінено спадок зятя.

Маючи дві «супліки», Генеральний Суд у присутності Мартоса й Ольшанського їх вичитав, а потім узявся до розгляду. Перш за все, було пред’явлено суду тестамент Кузьми Куличенка, складений 3 квітня 1710 року на лохвицькому уряді; документ цей теж був прочитаний, і в ньому Куличенко ясно говорив, що ґрунти, які дісталися йому від батька з матір’ю, яка їх продавала, а він їх повідкуповував за свої гроші від різних людей, залишаються ним своїй дружині Парасковії Мартосовні навічно. Серед спадку заповідач називає дім, де він мешкає, з двома світлицями, хутір на Артополоті, у покійного п. Новицького ним відкуплений; поле, велика рогата худоба, коні, вівці, два казани винничні; млин на ріці Сулі, що в селі Скоробагатьках стоїть, частина якого була матір’ю Леську Перехристу, жителю Лохвицькому, продана, а заповідачем куплена; луки під селом Васильками. Все це заповів Куличенко дружині, щоб його тесть Павло Мартос і його дочка сплатили з цих ґрунтів усі борги, а за душу всі церковні обряди по-християнськи відправили. Далі в тестаменті своєму Куличенко виклав і мотиви, за якими він все своє добро залишає дружині. Він говорить про те, що коли він залишився неповнолітнім після смерті батька й матері, пан Павло Мартос прийняв його, сироту, за сина, своїм коштом відбув весілля, повертав борги тим людям, яким Куличенко був винен, допомагав фінансово у всяких господарських потребах, через те й відписує у вічне користування дружині своїй Параскеві в с. Скоробагатьках дві левади з хатами й садом і сінокіс. Вивчивши тестамент, суд вирішив, що він складений як належить, тобто на уряді в присутності багатьох осіб, на ньому були підписи й печатки. Далі суд розпочав слідство про землеволодіння.

Наступним у часі лохвицьким сотником був Іван Михайлович Гамалія, дід і батько якого у свій час теж займали цей уряд. Коли він посів це місце – невідомо, а згадується лохвицьким сотником у 1721 – 1727 рр. Таким чином, на сотницві Гамалія пробув біля семи років. Відбувши перший Ладозький похід 1721 р., він вернувся в своє село Піски, але навесні 1723р. в Лубни прийшов лист від урядовців Генеральної Канцелярії вислати козаків туди ж; крім того, потрібно було посилати козаків і в Терківський похід. Від цього походу, за наказом наказного гетьмана Полуботка і Генеральної Канцелярії, Гамалія був звільнений, але наказний лубенський полковник Яків Маркович наказав Гамалії йти знову в Ладогу, незважаючи на те, що Генеральна Канцелярія писала Марковичу, щоб він лохвицького сотника Гамалію до Ладозького походу не посилав, бо кому «до того походу належить іти – до того указ уже посланий». Гамалія упирався, а Маркович намагався з усіх сил позбавитися його, оскільки він належав до родовитої й багатої сім’ї і не дуже слухався Марковича. У цьому особливо допомогла Марковичу одна обставина. Якраз у цей час полковий лубенський комісар повідомив Марковичеві, що Гамалія, взявши з собою в Ладозький похід на потреби Лохвицької сотні 600 золотих, усі гроші використав на свої потреби. Доповідаючи про це, комісар просив полковника, щоб із цих грошей пан сотник половину на товариство віддав. Отримавши в руки цей документ, Маркович писав Гамалії, щоб той неодмінно повернув 300 золотих товариству своєї сотні, а якщо не схоче іти в похід нинішній, то повинен усі ті гроші, тобто 600 золотих, віддати. Під загрозою виплати такої суми Гамалія змушений був підкоритися наказу Марковича іти в похід, але ще довго зволікав, незважаючи на те, що в Лубни прийшов новий указ уряду про терміновий похід до Ладоги, а за ним надійшли до Гамалії й нові принуки про те ж з боку Марковича. Одначе слід зауважити, що вирядити козаків у похід для сотника було справою важкою. Гамалія у відповідь на накази Марковича писав йому, що хоч і вислав у похід наказного сотника і все товариство вирядив, але не міг зробити цього швидко, бо хоч козаків і тюремним ув’язненням лякав, але за бідністю не можна було скоро їх вирядити. Виправданням Гамалії Маркович не вірив, тому і написав скаргу на лохвицького сотника своєму тестю Полуботку, який став на сторону зятя, і Гамалія повинен був іти в Ладогу. З цього приводу в журналі Генеральної Канцелярії за 20 квітня 1723р. записано: «Писано листа до пана Михайла Гамалії, оголошуючи, що на допомогу панові обозному полковому лубенському (Мартосу) велено в Ладозьку дорогу пана сотника лохвицького, сина його, панові наказному лубенському Марковичу виправити, а замість оного сотника залишається на уряді інший син Степан, який недавно повернувся з Москви… При написанні листа привітання з Великодніми святами надсилається.» Звичайно, останнє було зроблене тому, що Полуботок прекрасно усвідомлював незаконність свого розпорядження і виявом уваги старому Михайлові Гамалії хотів пом’якшити його розчарування. Одночасно з цим було одержано в Лохвиці грізний указ урядовців, щоб Гамалія обов’язково йшов до Ладоги. Але обставини змінилися, і Гамалії вдалося уникнути цього важкого й далекого походу. Справа в тому, що в той час, коли тривала наведена вище переписка, в Глухові було отримано царський указ, згідно з яким всі українські полки повинні були виходити в похід до Буцького броду для огляду князя Голіцина. Сюди пішов і Гамалія, якого там на деякий час із двомастами козаками залишив Маркович. Відбувши згодом Низовий похід (1724р.), Гамалія повернувся додому і влітку 1727р. він уже був бунчуковим товаришем. У цей час сотник їздив у Москву («оглядати свою вотчину», як сказано у виданих йому дорожніх документах), де й прожив до січня 1729р.

Після розділу з братами Іван Гамалія володів селом Великі Піски з присілками Пісочки і Коновали. Живучи в Москві у той час, коли в Україні гетьманом був Апостол, Гамалія виклопотав собі від нього на ці маєтності універсал, виданий у вересні 1728р. Що робив у Москві близько двох років Гамалія – невідомо. Одне тільки можна сказати, що, живучи там, він потратив багато грошей і заліз у борги. Схильність до марнотратства виявлялася у ньому й раніше, причому він проживав не тільки свої, а навіть «казенні» кошти. Врешті-решт він настільки розтранжирив свої статки, що для сплати боргів змушений був продавати маєтки предків. Спочатку він заклав великі Піски генералу Гампфу, а потім продав їх у 1746р. бунчуковому товаришу Юхимові Дарагану за 12000 рублів. Така ж доля спіткала у 1732р. ґрунт біля облаштованого його дідом хутора Слобідки (проданий Степану Корсуну), а в 1733р. – і сам хутір, який дістався лубенському полковнику Петру Апостолу за 3000 рублів. До яких розмірів доходила плутанина грошових справ колишнього лохвицького сотника показу випадок, з якого видно, що Гамалія заборгував був бунчуковому товаришу Миколі ханенку 26 рублів і до тих пір не віддавав йому цього боргу, доки Ханенко не поскаржився на нього гетьману. У 1738р. на нього скаржилася генералу Рум’янцеву Параска Іваниха Сисоєнкова за те, що Гамалія, позичивши в 1727р. 200 рублів у її свекра Хоми Сисоя, до тих пір їх не повертає. Рум’янцев наказав Гамалії «віддати гроші негайно», та чи досягла справедливості Сисоєнкова – не знаємо.

Продавши Піски й Слобідку, Іван Гамалія володів у Коновалах дев’ятьма дворами, у Пісочках – дев’ятьма і в Хрулях – одинадцятьма. У Пісочках він у 1750р. й жив. Про подальше життя Гамалії відомо тільки, що він близько двох років був миргородським наказним полковником. В універсалі гетьмана Розумовського від 26 серпня 1750р. з цього приводу сказано: «Понеже полковник миргородський Василь Капніст у деякій, що його стосується, справі перебуває під слідством …, того ради нашою Генеральною Канцелярією на місце його … призначити наказним полковником бунчукового товариша Івана Гамалію». Очевидно, цей уряд Гамалія виклопотав собі, щоб заслужити яку-небудь маєтність якщо не в довічне володіння, то хоч у рангове. У всякому разі, вже у жовтні 1750 року він скаржився гетьманові, що «будучи в правлінні в полку миргородськім, на місці полковника тамошнього Капніста, а не маючи там, через далеку маєтностей його від того полку відстань, чим себе утримувати, може прийти до збитків», через що й просив на час виконання обов’язків полковника користуватися п’ятдесятьма ранговими дворами. Гетьман задовольнив прохання Івана Гамалії, так що той і користувався прибутками з цих дворів, доки в 1752 році на його місце не було призначено «цілого» полковника.

Інших відомостей про долю Івана Гамалії у нас немає. Одружений він був двічі: уперше на Євдокії Лизогуб, а вдруге невідомо на кому; мав двох синів: Івана, який мав одного сина Дмитра, котрий служив майором і не залишив потомства, й Андрія, котрий помер без потомства. Дві дочки Івана Гамалії були заміжніми: одна Марія – за Лохвицьким сотником Василем Степановичем, а друга (з 1725 р.) за Єлисеєм Зарудним, який у 1732 році був сотником Ізюмського слобідського козачого полку.

Василь Стефанович, зять Івана Гамалії, очевидно, був призначений Лохвицьким сотником на місце свого тестя. Це був онук гадяцького осавула Тихона, вбитого під Чигирином у 1674 році, й син гадяцького протопопа Стефана, який помер у «шведську руїну». Стефанович одержав дуже хорошу освіту: навчався у Братиславі в «єзуїтському університеті» й у 1722 році одержав там атестат магістра «вольних наук і філософії». Далі, з 1724 по 1729 р., Стефанович служив у «домашній гімназії» Феофана Прокоповича, архієпископа новгородського, учителем риторики й філософії. Після п’яти років перебування на півночі, Стефанович захотів повернутися в Україну. Прокопович забезпечив його в січні 1729 року рекомендаційними листами до київського архієпископа Варлаама Ванатовича й гетьмана, на службу до якого Стефанович бажав поступити. Гетьман незабаром призначив його сотником у Лохвицю; на цій посаді Стефанович був, вірогідно, три рази. Так, 6 листопада 1729 року універсалом гетьмана Апостола він із Лохвицьких сотників був підвищений по службі до бунчукового товариша, але в липні 1730 року знову був призначений лохвицьким сотником; втретє на цій посаді він згадується в 1733 – 1751 рр., причому в 1733 – 1739 рр. значиться діючим сотником, у 1740 р. – колишнім, а в 1741 – 1751 знову діючим. У 1751 році він «за ордером ясновельможного» перебував у Лубнах в управлінні полкового суду; цього ж року він був призначений там суддею; на цій посаді пробув до 1773 року, а далі свідчень про нього немає. Одружився Василь Стефанович з донькою лохвицького сотника Марією Гамалією, взявши за нею невеликий посаг: двір за Сулицьким мостом з шинком і солодовнею, а також «бровар з казаном, у Шиї стоячий, та під селом Ручками гай з сінокосами, військову частину з млина на Ручанській греблі Неїжсаловій».

Невдовзі після одруження з Марією Гамалією у Василя Стефановича виникли непорозуміння з її батьком через спадок, що складався з приданого її матері (першої дружини Івана Гамалії Євдокії Лизогуб) і повинен був належати їй за законом. Суперечки через спадок у листопаді 1731 року досягли й гетьмана, оскільки Стефанович утратив надію отримати що-небудь від свого тестя без суду. В цей час він писав гетьману, що Гамалія не тільки розтратив усі свої маєтності, заборгувавши людям і позаставлявши деякі з них по двічі, але й «материзну» своєї дружини («сімнадцять сот червоних золотих, тисяча талярів битих і друга тисяча талярів копійками» та інше) невідомо де подів, а дещо (золоті ланцюжки, перстень, «канаки») в заставу повіддавав.

У листі Стефанович скаржився, що він неодноразово просив тестя повернути материзну своїй дружині, а він хоч і обіцяв це зробити, та обіцянки не виконав. Більше того, дещо з одягу, що належав першій дружині, віддав другій, яка за нахилами своїми до шахрайства дуже схожа була на чоловіка. Стефанович скаржиться й на неї гетьману, бо вона «не перестає сердитися на нього» за те, що, роздивившись їхню економію, раз докорив їй в нерозумній траті чоловікового та його першої дружини майна («купуючи перли, хрестики справляючи й переробляючи … собі й дітям своїм, навіть тим, які ще в колисці, убори справляючи й інші сміху достойні речі купуючи»). Докір цей настільки роздратував мачуху дружини Стефановича, що вона «незагойно через природний норов свій злостивлячись, не перестає пана тестя мого на гнів даремний до мене різними хитрощами своїми (у яких навряд чи хто вправніший від неї може бути) під’юджувати, як і підбурила, особливу його до мене колишню милість у ненависть обернувши». Побоюючись, щоб разом з тестевими «добрами» не забрали кредитори й маєток першої дружини Гамалії(«де, сподіваюся, що й улюблене її дороге вбрання, яке вона безперервно справляє собі, не уціліє»), Стефанович просить гетьмана…прийняти його разом з дружиною, «бідною сиротою», під захист і не допустити, щоб її «материзна зовсім пропала, а інші б з того багатіли», наказавши або повернути йому спадщину дружини, або (тому що вона майже вся вже розтрачена) із батьківського добра розрахуватися з кредиторами у тій частині, що стосується їхньої материзни. До цього прохання Стефанович додав і перелік того, що він вимагає від тестя: «грошей, які даровано було на весіллі, червоних золотих –1000, битих талярів – 1000, копійок – 1000; та при смерті покійної бабки – червоних золотих 700». Далі перелік продовжують кунтуші, «постелі з простирадлами, золотом, сріблом і шовком різним вишитими», скатертини «шльонські» й прості, чепчики, запаски, килими, пояси з дорогою оздобою, срібні ложки й кубки, 30 полумисків, 3 ліхтарі, одна мідна ступка (можир), а особливо хотів повернути Стефанович дорогі прикраси, карету, вози з кіньми, верхового коня «з усім як належить», «кляч 10, волів 10, корів 10, овець 200; бабки покійної поїзд увесь, кінь, вози і що в возах». Нам невідомо, чи одержав позивач що-небудь, тому що майнові справи Івана Гамалії у той час були дуже поганими.

Окрім маєтків, перерахованих вище, Стефанович, перебуваючи у ранзі полкового судді, володів селами Жабки й Риги; в Ручках у нього було 6 дворів підсусідків і в Лохвиці – 13 дворів (1740р.) Василь Стефанович залишив одного сина Івана, який в 1761 р. командував першою Лохвицькою сотнею. У нього було двоє синів: Іван, який служив колезьким протоколістом і мав у Яхниках 55 душ, в хуторі Городищі – 10 і в селі Голінці 27 душ, і Петра, що служив прапорщиком і жив у Лохвиці; наприкінці XVIII ст. у нього в хуторі Городищі було 10 душ успадкованих і придбаних в Ямпільському повіті Волинської губернії 4 душі. Іван був одружений на дочці майора Тетяні Степанівні Афендик і мав трьох синів: Григорія, Степана й Василя. У кінці XVIII ст. була ще жива мати Івана й Петра Стефановичів Анна Юріївна Співако(?), дочка майора, яка жила в Лохвиці зі своєю донькою дівицею Марією; вона у той час мала в Лохвиці 46 душ і в селі Ручках Роменського повіту – 26 чоловічої статі.

У 40-х рр. XVIII ст. Лохвицька сотня була поділена на дві частини, тому одночасно зі Стефановичем сотником тут був Іван Іванович Огронович, який займав цей уряд у 1740 – 1745 рр. Огронович мав у Лохвиці дім і в полковій сотні Лубенського полку біля села Нижчого Булатця хутір, у якому в 1740 р. було 16 дворів посполитих. У 1767р. Іван Огронович значився підкоморієм Лубенського повіту.

Огроновича замінив на сотництві Кирило Іванович Коченевський. Із указу від 20 вересня 1746 р. про його призначення видно, що він до того часу називався Виноградським і служив при дворі в Петербурзі півчим. За цю службу Коченевський одержав сотництво в Лохвиці, для чого попереднього сотника (очевидно, Огроновича) велено було «перевести». Таким чином, Коченевський був цілком чужою для лохвичан людиною. На сотництві він згадується ще в 1751 р., але загалом втручався в сотенні справи дуже мало. Служба його полягала, в основному, у наборі півчих до царського двору. З’явившись у Лохвиці, Коченевський привіз із собою указ Кабінету про набір півчих, за яким Генеральна Канцелярія повинна була цьому сприяти і видавати з військової скарбниці, але за рахунок Кабінету на утримання півчих та на інше гроші «скільки потрібно буде». Очевидно, Коченевський витрачав ці гроші безконтрольно, тому що в 1750 р. Генеральна Канцелярія вимагала повернення 1117 рублів 58,5 копійок, витрачених «на півчих» протягом чотирьох років. Оскільки гроші з Петербурга не надходили, гетьман наказав надалі Коченевського не фінансувати. Із документів, що збереглися, зрозумілою що Коченевський не тільки набирав в Україні півчих для двора, але й особисто відвозив їх у Петербург, де в нього було два брати, які теж раніше співати при дворі, а потім досягли високих чинів. Із них Федір був бригадиром і володів селом Березовою Лукою та хутором Бодаквою (Комишанської сотні Гадяцького полку), наділеними йому в 1753 році, а Михайло був секунд-майором. Федір Коченевський володів, крім того, деякими землями і селі Бербеницях, причому про його стосунки з власником сусіднього села Жабки Василем Гривою збереглися цікаві відомості. Ми бачили вище, що жителі цих сіл здавна вели суперечку про межові землі, тому через них же виникла суперечка і в Коченевського з Гривою.

У 1750 році Коченевський скаржився на Гриву за те, що він на куплених ним землях села Бербениці виорав деякі місця, а деякі засіяв, місцями зняв хліб, викосив сінокоси, влаштував самовільно для утримання своєї худоби кошари й зігнав з поля його людей з плугами. Але Грива не особливо боявся скарг Коченевського, тому що Жабки були подаровані йому в 1744 році грамотою, а кордону між землями Жабок і Бербениць точного не було. Тому першу скаргу Коченевського він залишив без уваги й продовжував зазіхати на сусідське, про що розповідає економ Коченевського Ілля Навроцький: «Немало степу людьми своїми поорав, сіно косив та й на землі, що під паром була, знову лани поорав, а особливо у вересні місяці сього року… самовільно з бербеницького ґрунту згадуваний Грива ячменю 100, жита 160, гречки 100 та проса 100 кіп, а особливо сіна стогів 50 по 40 копиць зібрав». Грива у свою чергу скаржився на Навроцького, що той у нього відібрав 8 волів на власній його жабській землі. Справа ця доходила до Генерального Суду, який у кінці 1751 року доручив її розглянути лубенській полковій канцелярії. На жаль, не відомо, на чию користь закінчилася ця суперечка. Кирило Коченевський помер до 1759 року бездітним.

Лохвицький сотник першої сотні Василь Нельговський, доводячи в 1784 році своє шляхетство, стверджував, що дід його Михайло Нельговський був «польської нації, і вийшов років 90 тому по причині унії… в Малу Росію, жительствував у Прилуцькому полку». Документів, крім свідчень 12 «благородних дворян», Нельговський для доведення шляхетства свого діда не пред’явив. Безсумнівно він міг довести тільки те, що батько його Корнилій Нельговський був священиком у селі Обичеві Прилуцького полку, а сам він про себе говорив, що навчався в латинських школах Києва й Чернігова, звідки за указом Її Імператорської величності взятий був до царського двору в 1749 році півчим і відзначений, серед числа інших старих півчих, шпагою в 1757 році, що підтвердили генерал-майор Милорадович та інші. Із півчих указом Єлизавети Петрівни Нельговського було призначено в березні 1759 р. сотником Лохвицької сотні, на що він одразу ж одержав універсал гетьмана Розумовського. На сотництві Нельговський пробув 10 років і був звільнений у жовтні 1769 р. зі званням полкового осавула. За всю службу Нельговський нажив до 1784 р. у Лохвиці 53 чоловіки посполитих та 3 чоловіки кріпаків; жив він у Лохвиці на Слободі. По собі залишив удову Парасковію й чотирьох синів: 1) капітана Йвана, одруженого з дочкою майора Пелагеєю Тимченко, які мали дочку Парасковію; 2) підпоручика Андрія, одруженого з дочкою майора Євдокією Жилою, вони мали синів Василя і Семена та дочок Марію й Ірину; 3) сержанта Петра; 4) Василя, який залишив двох дочок: Ганну й Марію; Ганна була замужем за секунд-майором Іваном Алгазиним, який у 1781р. був Лохвицьким городничих.

У 1760 р. Лохвицька сотня була поділена на три частини. Мотивом для такого поділу послужив донос лубенського полковника Івана Кулябки і полкової старшини, у якому вони писали, що після розділення в лубенському полку різних сотень через велику кількість у тих сотнях «дворового числа…кращий став порядок і в справах швидше проходить виконання, осталася ще безроздільною в даному полку Лубенському сотня Лохвицька, дворовим числом усіх сотень більша, яку хоча б на три частини розділити, бо в ній виборних козаків 450, а підпомічників 848». У тій же сотні Лохвицькій в минулі часи було два сотники (один іменувався лохвицьким, а другий янишпольським), про що додаються копії документів.

Прохання Кулябки гетьманом було задоволене. Лохвицьку сотню розділили на три частини, уряд третьої, Янишпольської, сотні розміщувався в с. Брисях.

За поданням лубенської полкової канцелярії другу Лохвицьку сотню очолив Василь Лукашевич як «придатний до військової служби». Друголохвицьким сотником він пробув до 1772 року, коли за старістю був звільнений від посади з підвищенням у чині до полкового осавула, а його місце посів син Іван Лукашевич у цьому ж році. Крім Івана, у Василя Лукашевича було ще два сини Степан і Павло. Перший служив колезьким канцеляристом, а в 1782 році був приведений у войськові товариші. У 1798 році він володів 42 душами чоловічої статі в хуторі Лукашівці Хорольського повіту, де й жив зі своїм братом Павлом, якому належали 53 душі обох статей. Степан залишив після себе синів Петра, Федора, Івана, Василя, Степана й дочок Марію, Пелагею й Тетяну.

Дмитро Манько, очевидно, був призначений на місце Василя Нельговського в 1771 р. Предки його, звичайно, теж були «польські шляхтичі». Ось що про них розповідав його батько наприкінці ХVІІІ ст.: «Предки мої Федір і Яків із числа благородного шляхетства польського через вірнопідданство всеросійським монархам і сповідання грецької віри залишилися в Малій Росії при підданстві Богдана Хмельницького під всеросійську державу разом з іншими такими шляхтичами. На це були письмові свідчення, але через гоніння поляків … і численні неприятельські напади на Малу Росію, під час яких не тільки шляхетські будинки, а й міста руйнувалися, пропали; списків же або виписок він відшукати не може, тому що не було в минулі давні часи в Малій Росії не тільки порядних архівів, а й наказних урядів». Одначе, Василь Манько надав при доведенні свого дворянства урядові купчі, за якими батько його Яків придбав у 1713 році від бунчукового товариша Івана Гамалії млин з лісом, а в 1735 і 1740 роках від нього ж – частину Хрулів та інші дрібні маєтки; таким чином, Василь Манько, безумовно, помилявся, кажучи, що батько Якова був польський шляхтич і що тоді не було в Росії пристойних архівів і наказних урядів, розуміючи, очевидно, під ними сотенні й полкові уряди. Сам Василь Манько служив у 1767 р. значковим товаришем Лубенського полку і в 1779 р. був приведений у військові товариші. Йог син Дмитро, почавши службу в 1760 р., через 4 роки був приведений в полкові лубенські канцеляристи, у 1765 р. – в значкові товариші, а в травні 1771 р. – призначений першолохвицьким сотником. Майже всю свою службу Манько був відсутній у Лохвиці: спочатку він був у Турецькому поході з 1768 по 1775 рр., а потім у Кінбурнському – до 1779 р. Сотенними справами за його відсутності займався наказний сотник. На сотництві Манько пробув по жовтень 1782 р., коли був звільнений графом Рум’янцевим у чині бунчукового товариша. Пізніше він отримав звання прем’єр-майора і в 1798 р. жив у Лохвиці, маючи в цей час успадкованих і придбаних 98 душ чоловічої статі в селах: Ригах, Венславах, Западинцях і хуторах: Пестичевському, Млинівському, Івахницькому й Шипотовському. Одружений був Манько на «дворянській дочці» Анні, від якої мав у 1798 р. синів: Якова, сержанта лейб-гвардії Ізмаїльського полку, і Олександра, який навчався у виховному військовому домі в Петербурзі;і дочок: Марію, Феодоту й Ірину.

У третю Лохвицьку сотню, при утворенні в 1760 р. названу Янишпольською, був призначений першим сотником Іван Корнієвич-Огронович за універсалом гетьмана Розумовського у вересні 1760 р. Із цього універсалу видно, що він служив з 1745 р., до 1760р. був військовим канцеляристом. На цьому уряді Огронович пробув до ліквідації полкового поділу України (1782 р.), відбув походи на українську лінію та задніпровські міста. У Івана Корнієвича-Огроновича був брат Петро, який служив у Рязькому піхотному полку прапорщиком і звільнений у 1782 р. підпоручиком. Наприкінці XVIII ст. Петро жив у с. Бондарях, де мав чоловічої статі 72 душі, та в інших селах і хуторах всього обох статей 247 душ. Одружений був на дочці лубенського протопопа Марії Федорівні Барвінській і мав дітей: Спиридона, Христофора, Пелагею, Марію, Анну, Мотрону і Катерину.

Сенчанська сотня

Невелика за своєю територією Сенчанська сотня, яка спочатку належала до сотень Миргородського (1649 – 1658), а потім Лубенського (1658 – 1781) полку, складалася із сіл, хуторів та інших поселень, розташованих поблизу Сенчі, яка лежала на Сулі. Ця ріка ділила сотню на дві частини, причому більшість поселень, які її складали, розміщувалися на правому березі. Під час нового полкового поділу Хмельницьким у 1649 році в Сенчанській сотні було всього 113 реєстрових козаків. За переписними книгами 1666 року, до складу сотні входили такі поселення: Васильки, Юсківці, Хрулі, Скоробагатьки, Гапонівка, Хиці, Бодаква, Ломаки, Ждани й Христанівка. У 1740 році сотню складали ті ж поселення з додаванням сіл Лучки, Слобідки й трьох хуторів: Івана Криштофовича, Семена Слюза та Ієремії Корсуна.

Близько середини XVIII ст. Сенчанська сотня була розділена на дві частини, названі першою Сенчанською сотнею і другою Сенчанською. Обидві сотні проіснували до зміни адміністративного поділу України в 1782 році, коли ввійшли до складу Лохвицького повіту.

Сотенне місто Сенча (Синець) було заселене на початку XVII ст.і належало до маєтків князів Вишневецьких, налічуючи 1403 господаря. У 1613 році власник Ржищева скаржився на Михайла Вишневецького за те, що той приймав його селян-утікачів до Сенчі; у 1618 році Сенча згадується в перелікові фортець і міст з хуторами, належних Вишневецьким, на які у той час скаржилися деякі правобережні власники за прийом втікачів-селян. Близько 1630 року Сенча платила вишневецьким 180 злотих грошової повинності й у 1648 році в ній жив управитель від власників Суфчинський, до якого їздив у січні того ж року Вишневецький. Після вигнання поляків з України Сенча стала центром сотні свого імені й увійшла до складу Миргородського полку, брала участь у подіях того часу, причому в 1665 році у відомостях московських чиновників називається серед зруйнованих міст.

Інформація про кількість міщанського населення Сенчі (крім козаків) збереглася в московських переписних книгах 1666 року. На цей час тут показано міщан першої статті – 33 двори, середньої – 46 дворів, меншої – 40 дворів, а всього 119 дворів. Якщо вважати, що в кожному дворі було по одній сім’ї з чотирьох осіб, то міщанське населення Сенчі в той час дорівнювало приблизно 500 душам. Козаків, скоріш за все, було менше, тому все населення Сенчі не перевищувало тоді тисячі осіб.

У 1666 р. на Сулі під Сенчею було декілька млинів, причому про греблю, на якій вони розташовувалися, сказано, що «збудована вона громадою й громадою нині ремонтується». Млини тоді належали Левку та Івану Яблунівським, Семену Перетятьку.

Про кількість населення Сенчі у ХVІІІ ст. свідчать ревізькі книги 1740 й 1783 років. Так, за ревізією 1740 р. козаків тут показано 92 двори (138 сімей), козацьких підсусідків 205 дворів (228 сімей), старшинських підсусідків 39 дворів (43 сім’ї); міщан було всього 52 двори (51 сім’я), серед яких заможних лише 2 двори, «тяглоубогих» – 6 і піших – 44 двори. Окремо в ревізії показано двори ремісників: гончарів – 4, кравців – 4, шевців – 1, теслів – 2, колісників – 1, ковалів – 1. Припускаючи, що кожна сім’я складалася з чотирьох осіб, визначаємо, що при 401 двору й 473 сім’ях, враховуючи козаків, козацьких і старшинських підсусідків, міщан і ремісників разом населення тоді становило приблизно 1900 осіб.

Окремо від інших у ревізькій книзі показано вільні двори, які належали різним чиновникам. Таких дворів у Сенчі в 1740 році було 16. Вони належали сотнику Івану Криштофовичу, міському отаману Якову Салимовському, сотенному хорунжому Степану Мельнику, сотенному осавулу Микиті Гладуну, писареві Михайлу Маніковському, війту Іванові Курбацькому, бурмистру Іванові Литвиненку, осавулу ратушному Іванові Кулішу, отаманові поштовому Павлу Коту, городничому Петру Качаловському, Криштописі, колишній дружині сотника Слюзисі Леонтієвій; заїзні двори: бунчуковому товаришу Ієремії Корсуну та значковим товаришам Івану, Петру й Федору Криштопам. На той час у Сенчі було чотири церкви: Троїцька, Успінська, Різдвянська й Миколаївська. При трьох останніх були й «шпиталі».

У 1756 році в Сенчі проходило три ярмарки на рік: 9 грудня, на Хомин тиждень і 27 серпня; торги відбувалися щонеділі.

За відомостями 1783 року (О. Шафонський, Опис Чернігівського Намісництва, с. 583-584), «містечко Сенча розташоване на обох сторонах ріки Сули й річки Сенчі, на косогорі, на стовповому шляхові, що веде із Лохвиці в Миргород та з Кременчука в Лохвицю, Ромни й Глухів. Більша частина цього містечка лежить на правій, нагірній стороні ріки Сули, а менша на лівій, луговій, і ця остання називається Засуллям і з першою з’єднана мостом. У нагірній частині ще зберігся старий розвалений земляний вал з чотирма зруйнованими воротами й при ньому особлива земляна фортеця. Будівель у Сенчі розташовується: церков дерев’яних – 4, будинків панських – 11, будинків священиків і церковнослужителів – 12, будинків козацьких і різночинських – 630, селянських (поміщиків Слюзів і Криштофовича) – 60, а всього 717 дворів. Козаків і селян за ревізією 1782 року налічувалося 4619 душ. Крім цього, у Сенчі було: церковних шкіл – 4, богаділень – 2, кузень – 7, один селітряний завод військового товариша Тимофія Пащенка; млинів водяних на р. Сулі поміщицьких – 8 поставів, млинів ступних – 7, млинів вітряних – 39.

У самому містечку при будинках і довкола нього є плодовиті сади. Лісу стройового, степу й орної землі це містечко з надлишком має, й жителі займаються хліборобством та скотарством. Пшеницю купують у них промисловики із Стародуба, жито відвозять у Кременчук, а худобу продають на ярмарках у самій Сенчі й у Лохвиці. Дехто їздить у Таврію по сіль і на Дін по рибу, які тут же та в інших місцях на ярмарках подають; інші промишляють свіжою рибою, яку виловлюють у р. Сулі, а дехто торгує гарячим вином, яке готує тут же, в Сенчі. Перебувають тут і цехові, як то: шевці, кравці й ткачі».

Міське самоуправління й господарство. Сенчанські війти

Визначити час, коли Сенчею почала керувати ратуша, важко через відсутність інформації. Цілком можливо, що міське самоуправління тут, як і в Лохвиці, було введене ще Вишневецькими. У переписних книгах 1666 року є неспростовні дані, які показують, що в цей час у Сенчі була вже ратуша, тому що в переліку міщан названі війт і бургомістр. Через брак джерел можна назвати тільки двох сенчанських війтів: Ярему Єфимова (1666р.) та Івана Курбацького (1740р.). Так само важко сказати щось стосовно сенчанського міського господарства, яке, без сумніву, було дуже невелике.

Сенчанські міські отамани нам відомі наступні: Сергій Криштопенко (1688р.), Кирило Криштофович (1708р.), Яків Салимовський (1740р.), Степан Пестич (з 1645р.). Із них перші два були у свій час сенчанськими сотниками й про них піде мова нижче, а Степан Пестич був призначений на цю посаду в 1745 році й був сином лохвицького сотника (див. вище).

Сенчанські сотники

Михайло Шипало (1649), Михайло Будовиченко або Добов’яченко (1672), Павло Заліський (бл. 1677), Сергій Криштопенко (1680), Леонтій (Лесько) Васильович Слюз (1687 – 1695), Кирило Криштофовича (1710 – 1718, 1720, 1723 – 1726), Степан Григорович Корсун (до 1720), Степан Михайлович Милорадович (1727), Іван Криштофович (1727 – 1757), Тимофій Криштофович (1757 – 1772), Павло Федорович Слюз, 2-ї сотні (1771 – 1782), Пилип Криштофович 1-ї сотні (1782).

Із цього переліку сенчанських сотників видно, що п’ятеро належало до сім’ї Криштофовичів і що вони займали сотничий уряд більше 50 років. Отже, право, яке надавало козакам можливість обирати собі старшину «вільним голосами», в Україні майже не діяло. Криштофовичі за свою службу сотниками нажили собі великі маєтки в Снчанській сотні, про що буде сказано детальніше в біографічному нарисі про кожного з них.

Першим сенчанським сотником був Михайло Шипало, згадуваний у реєстрах 1649 року; поряд з ним записаний Фесько Глоба, а далі – Іван Шипаленко, очевидно, син сотника (реєстр усього Війська Запорозького, с. 277). У цей час Сенчанська сотня входила до складу Миргородського полку й налічувала 113 реєстрових козаків. Після цього сотника у нас виникли значні пробіли, пояснювані тим, що сотнею в цей час керували люди, які не залишили після себе ніяких слідів у місцевій історії. Маємо інформацію про сенчанського сотника Михайла Будовиченка, або Добов’яченка, відомого тільки тим, що він у 1672 році підписав акт обрання в гетьмани Самойловича. Близько 1677 року сотницький уряд у Сенчі займав уже Павло Заліський, можливо, син сенчанського реєстрового козака Федора Заліського (1649), а в 1680 році – Сергій Криштопенко, родоначальник Криштофовичів, судячи із прізвища – польського походження, як про це, утім, стверджували і його нащадки вкінці XVIII ст.; при наступному сотникові Криштопенко займав скромний уряд сенчанського городового отамана (1688), а його місце зайняв Леонтій Васильович Слюз.

Уперше сенчанським сотником Слюз згадується в 1687 році, а востаннє – в 1695; у 1700 році він називається вже колишнім сотником. Слюз був найпомітнішим сенчанським сотником XVII ст.. Наприкінці XVIIІ ст. його внуки розповідали, що батько Леонтія, шляхтич Василь Васильович Слюз вийшов із Польщі, де мав маєтки, які залишив своєму братові Яну Слюзу, а сам оселився в Лубенському полку в містечкові Сенчі, маючи чин хорунжого воєводства Брестенського. Ніяких документів, які підтверджують цю сімейну історію, немає, а тому найімовірніше, що вона вигадана. Ймовірно, Слюз вийшов у люди із середовища сенчанських козаків. Час, у який Слюз уперше згадується сотником (1687 рік) і милість до нього Мазепи дають можливість припустити, що він яким-небудь чином був корисний гетьману під час його обрання на Коломаку. Лубенським полковником у той час був Леонтій Свічка, який теж прихильно ставився до Слюза. Це виявилось і в тому, що Свічка у липні 1688 року дав йому підтверджувальний універсал на село Юсківці.

Одержавши Юсківці, Слюз виклопотав собі на них у січні 1690 року й гетьманський універсал, яким закріплювався за ним ще й млин у тому ж селі. Через три роки, у березні 1693 року, Союз одержав від Мазепи, який підтверджував дане раніше і давав йому «на уряд сотництва сенецького млин на р. Сулі з двома колесами, на греблі Луганській» (біля села Лучки). Усі ці маєтності були закріплені за Леонтієм Слюзом царською грамотою від 1 квітня 1693 року, яку виклопотав йому, звичайно ж, гетьман; крім Юсковець з млином і млина в Лучці, грамота закріплювала за Слюзом ще й млина якогось «Івана – мірошника на тій же греблі Лучанській». На цьому милості Мазепи до Слюза не закінчилися: гетьман у грудні 1694 року дав йому «за знатні його служби» нову маєтність – село Скоробагатьки (Сенчанської сотні) з 12-ма дворами і купленими ґрунтами, а наступного року Слюз одержав і царську грамоту на це село. Таким чином він за своє сотництво нажив два села й три млини. Коли втратив сотництво Слюз, невідомо. У 1700 році його вже називають колишнім сотником.

Близько 1710 року Леонтій Слюз помер, залишивши вдову Марію, сина Семена й дочку, одружену зі Степаном Корсуном. Удова Слюза в черевні 1710 року одержала від Скоропадського підтверджувальний універсал на Юсківці й Скоробагатьки з млинами й дрібними ґрунтами. Із маєтностей чоловіка Слюзиха незабаром втратила Скоробагатьки, якими заволодів її зять Степан Корсун. Виклопотавши собі на це село полковницький універсал, Корсун у 1717 році одержав і гетьманський. Але стара Слюзиха стала клопотати про повернення собі Скоробагатьок як маєтності, закріпленої за її чоловіком царською грамотою. Старання її у цьому напрямку увінчалися успіхом, і за наказом Генеральної Канцелярії в 1727 році Скоробагатьки були відібрані в Корсуна й разом із Юсківцями закріплені за Слюзихою. Цими селами Слюзиха володіла до смерті, живучи у Юсківцях. У 1735 році вона склала свій тестамент, за яким, щоб між спадкоємцями не виникло суперечок, розподілила всі свої маєтки між сином Семеном і дочкою Мариною, що перебувала у шлюбі зі Степаном Корсуном. Семен Слюзенко за цим заповітом одержав: села Юсківці й Скоробагатьки, млини в Сенчі й Лучці на р. Сулі з ґрунтами, двір в Юсківцях, у якому жила його мати з усією рухомістю, й двір у Сенчі. Степан Корсун одержав досить мало: «ґрунт у Сенчі, на якому він живе, млин на ріці Сулиці в Гапонівці, ліс Ороб’ювщину з лукою, кут з дубиною за Сенчею й луг Подоловський». Причиною такої скупості старої Слюзихи до Корсуна було те, що вони із зятем, в основному, не ладили, а крім того Корсун жив майже винятково на кошти своєї тещі: «Степан Корсун, – говорилося в тестаменті, – як став мені зятем, ніколи без моїх власних готових грошей не жив, ні в кого ґрунт без моїх же грошей не купи, які то позикою без жодних процентів, то проханням, деякі віддаючи, а інші в себе немалим числом утримуючи, – у різні роки й різні часи забирав». Усе ж одержане Корсуном від тещі дорівнювало, за її словами й за ціною, «показаною давніх часів знатними людьми», півтори тисячі золотих. У кінці тестаменту, підписаного самою «Марією Леонтією Слюзевою», заповідачка звертається до своїх спадкоємців із проханням не сваритися між собою. Після складання заповіту Слюзиха прожила ще кілька років: вона згадується у 1740 році як власниця двору з підсусідками в Сенчі.

Семен Слюзенко на початку 1724 року їздив у Москву, очевидно, клопотатися про повернення Скоробагатьок. Після повернення звідти був призначений наказним сотником у Сенчі, тому що діючий у той час сотник був посаджений Марковичем «на армату». Числячись значковим товаришем, Семен Слюз уже в 1731 році був представлений полковою канцелярією кандидатом в лубенські хорунжі, але гетьман затвердив на цю посаду Петра Троїцького, а коли той став чорнуським сотником, його місце зайняв Слюз, одержавши гетьманські універсали на цей уряд у травні 1732 року. У цьому ж році він одержав універсал Апостола «на млин на греблі Сенецькій і на вишняк у с. Гапонівці на р. Сулиці», що потім за заповітом його матері перейшло до Степана Корсуна. Лубенським хорунжим Слюз пробув до кінця 1738 року, коли був підвищений у перші полкові осавули, яким і пішов у Кримський похід під командуванням генерального бунчужного Семена Галецького, у якого протягом усього походу був генеральним осавулом. У 1740 р. Семен Слюз був лубенським осавулом і володів такими маєтностями: у Скоробагатьках – 19 дворів, у Юсківцях – 34 двори і в хуторі Сенчанської сотні – 8 дворів «підданих». Одержані від батька маєтності Слюз примножив одруженням із донькою чигриндубровського сотника Івана Булюбаша, який у придане за донькою дав хутір, згодом названий слобідкою Слюзівкою, або Кринкою (Чигриндубровська сотня), до якої було приєднано земель сусіднього села Шушвалівки «у довжину на п’ять верст, а в ширину – на чотири версти». У Семена Слюза було три сини: Федір, Семен і Василь. Із них Федір служив з 1751 р. військовим товаришем, а потім мав чин полкового хорунжого й помер до 1784 року, залишивши двох синів: Павла, про якого йтиметься нижче, і Петра, який служив спочатку полковим осавулом, а потім майором. Другий син Семена Слюза Семен у листопаді 1760 року одержав чин військового товариша, а у вересні 1782 року – бунчукового. Маючи цей чин, у 1784 році він був обраний депутатом від Лохвицького повіту в Чернігівське дворянське депутатське зібрання, а в 1787 році був Лохвицьким повітовим суддею. Він мав двох синів: полкового хорунжого Якова й губернського секретаря Петра.

Третій син Семена, Василь Семенович Слюз, у 1781 році був призведений у військові товариші, а в 1782 р. за походи проти турків – у полкові осавули. У 1798 році він був відставним майором і жив у с. Юсківцях. Усього за ним нараховувалося 318 кріпаків чоловічої статі й 319 – жіночої. Одружений він був з донькою бунчукового товариша Уляною Криштофович, від шлюбу з якою мав дітей: Федота, призведеного в 1781 році із сотенних отаманів у військові товариші, а з 1798 року – в поручики; Івана, який у 1798 році служив корнетом, перебував у шлюбі з дочкою майора Анною Власенко, з якою мали трьох синів: Олексія, Луку й Андрія; Платона, який у 1798 р. служив корнетом. Наприкінці ХVІІІ ст. Слюзи (Семен, Василь Семенович і діти Федора Семеновича) володіли 1187 душами селян; усередині ХІХ ст. Юсківці ще перебували в їхньому володінні.

Наступним із відомих нам сенчанських сотників був Кирило Криштофовича (син Сергія Криштопенка), якого в актах називають ще Криштоповим. Початок служби Криштофовича припадає на ХVІІ ст., а висунула його «шведська руїна», яка дозволила багатьом українцям досягнути житейських благ у вигляді посад і маєтностей завдяки виявленій вірності російському імператорові Петру. Кирило Криштофовича належав до їх числа. У 1708 р. він був городовим отаманом; чим він відзначився в цей час – невідомо, але «за вірність» 1 грудня 1708 року Скоропадський нагородив його особливим похвальним універсалом, а в 1710 році, 28 квітня, він одержав такий і на сотництво.

Лубенським полковником був у той час Василь Савич, який дав Криштофовичу два села в Сенчанській сотні – Гапонівку й Лучку. Андрій Маркович, який змінив Савича, набуваючи популярності серед полчан через роздачу маєтностей, милостиво підтвердив одержане Криштофовичем раніше. Але милість Марковича до сенчанського сотника була нетривалою: лубенські полчани швидко зрозуміли, якого нажили собі полковника, й ставилися до нього вороже, причому Криштофовича відігравав велику роль у боротьбі лубенців з Марковичем. Очевидно, після спроби Мартоса та інших подати скаргу на Марковича в 1718 році, зміщений був з уряду й Криштофович, про якого в цей час писав генеральному судді Чарнишу лубенський полковник, просячи мати його на увазі як одного із своїх ворогів: у 1720 році Криштофович називається вже колишнім сотником. Переслідування Марковича було настільки важко зносити, що Криштофович почав шукати захисту, але не в гетьмана, який був прихильним до Марковича, а в князя Меншикова. Останній 14 червня 1720 року видав Криштофовичу свого «листа», у якому говорилося, що «його царська величність указав: колишньому сенчанському сотнику Кирилу Криштофовичу за його вірну службу під час зради Мазепиної дати гетьману Скоропадському підтверджувальний свій указ, щоб із сіл його Гапонівки й Лучки, до сотні сенчанської приналежних, ніхто не брав підвод і образ та розорства в млині його на р. Сулі під Сенчею не чинив».

Становище Криштофовича, одначе, було настільки поганим (на жаль, невідомо, яким саме чином він протидіяв Марковичу), що Скоропадський не виконав цей указ усесильного тоді князя Меншикова, і через місяць, 20 липня 1720 року, віддав Гапонівку Степану Корсуну. Невиконання указу Меншикова гетьманом Криштофович зумів використати, й за втрату села знову одержав на початку 1723 року сенчанське сотництво.

Незабаром йому знову довелося зіштовхнутися з Марковичем, цього разу з Яковом, який був лубенським наказним полковником за відсутності свого батька. Справа у тому, що навесні 1723 року Криштофович повинен був іти в Ладозький похід, і наказний полковник посилено спонукав його швидше виходити здому. Яків Маркович, цілком незаслужено одержавши величезну полковницьку владу, ставився до служби надзвичайно ревно, намагаючись цим хоч як-небудь виправдати своє призначення в очах вищої старшини, але був зовсім недосвідченим, не знаючи, з якими труднощами пов’язане виконання різних указів.

На вимогу Марковича виходити в похід Криштофович відповідав, що він «любо і не рад, одначе мусить до каналу йти», але вимагає призначити собі на допомогу сотника, осавула й капелана (він сам у цей похід був призначений наказним полковником). Своєчасно виконати указ Марковича йому нелегко, тому що відправити козаків у похід – справа непроста (наприклад, гайворонські козаки, вислані в Низовий похід, повернулися додому), але Маркович, якому Генеральна Канцелярія дозволила забивати ослушників у колодки й відправляти їх у Глухів для покарання, на це не звертав уваги.

Ладозький похід не відбувся, але невідомо, чим закінчилися непорозуміння Марковича з Криштофовичем. Улітку того ж 1723 року князем Голіциним було призначено огляд усіх українських полків, для якого всі повинні були йти до Буцького броду. Тут Криштофович постраждав: за зволікання з виходом Маркович посадив його «на армату» (наказав прикувати до гармати). Застосування такого покарання до заслуженого сотника було справою нечуваною, тому Криштофович подав князеві Голіцину «супліку» на Марковича. Із цього нічого не вийшло, тому що Маркович зумів так вправно втертися в довір’я князя, що той, наказавши ту «супліку» «вичитати, сказав: помиритеся…» Після такого розгляду скарги Криштофович й інші лубенські полчани, які брали участь у написанні спільної чолобитної на Марковича, зрозуміли, що з неї теж нічого не вийде, тому й зізналися в усьому Марковичу, а той попередив про все Голіцина, так що чолобитна, здається, й не була подана. Криштофович усе-таки їздив до Голіцина разом із писарем Савицьким, але князь, вислухавши їх (ймовірно, вони скаржилися на Марковича), написав наказному полковнику, що без детального слідства не буде відставляти його з уряду. Після такої милості Голіцина до Марковича Криштофович зрозумів, що тут він не доб’ється ні справедливості, ні компенсації за незаслужене покарання, тому й поїхав скаржитися спочатку в Глухів, а потім у Петербург. Генеральна старшина дала Криштофовичу від себе доручення відвезти чолобитні з проханням дозволити обрання гетьмана та про інші потреби України. Довідавшись про це, Малоросійська колегія заарештувала Криштофовича і його товариша Галецького. Генеральна Канцелярія заступилася за них, вимагаючи в Колегії пояснень затримки, але звільнили їх не відразу, тому чолобитну повезли інші особи. Скільки часу просидів Криштофович під вартою, не знаємо, але в Петербург він усе-таки поїхав.

Навесні 1724 року, за його відсутності, прийшов у Лубни указ про похід до фортеці святого Хреста, і Маркович наказним сенчанським сотником призначив туди сина Кирила Криштофовича Івана, помстившись цим за неприємності, завдані батьком. Іван Криштофович подав чолобитну до Малоросійської колегії про те, щоб його від походу звільнили, і навіть сам домовлявся про це з Марковичем, але той, пам’ятаючи про вороже до себе ставлення його батька, наказав їхати йому до своєї сотні, а потім призначив нового наказного Семена Слюза, тому що Іван Криштофович був викритий у хабарництві – ймовірно, хабарі давали йому козаки, щоб уникнути походу. Не забув Маркович при цьому і його брата, який був сліпим і тому сподівався на звільнення від походу, куди відправляв його наказний полковник. Спочатку Маркович віддав розпорядження послати людей в Сенчу для слідства, чи справді цей Криштопенко настільки сліпий, що не може йти в похід, а потім він був викликаній у Глухів, де, одначе, урядовці Колегії звільнили його від походу. Іван Криштофович, чия справа про хабарництво ще розслідувалася, стараннями Марковича теж був відправлений у Глухів, де його, звичайно, не похвалили. У такий спосіб Маркович мстив сім’ї Криштофовичів. Користуючись тим, що Кирила Криштофовича не було вдома, він особливу ревність виявив, визискуючи з його дружини 20 карбованців, узятих її чоловіком з військової скарбниці перед від’їздом у Петербург.

На початку березня 1725 року Кирило Криштофович повернувся в Сенчу, а в кінці цього місяця Семен Слюзенко доповідав уже Марковичу, що той багато небилиць наговорює. Очевидно, Криштофовичу не вдалося нічого добитися в Петербурзі, і він після приїзду в Сенчу висолив своє незадоволення у різкій формі; привіз він із собою тільки якийсь «пашпорт», за приховування якого його допитував у Ромнах Андрій Маркович. У травні цього ж року Криштофович приїхав у Глухів «відпрошуватися» від нового (Сулацького) походу – очевидно, Маркович хотів що б там не було спекатися цієї неприємної для себе людини. У цей же час Криштофович помирився з Яковом Марковичем, який два роки тому посадив його «на армату», і останній на знак примирення прохав навіть свого батька звільнити його від походу, але той відмовив.

У серпні 1725 року Криштофович виступив у Сулацький похід, звідки йому не судилося повернутися: у дорозі він захворів на гарячку й помер 2 квітня 1726 року ( із щоденника Марковича). Удова його ще в 1740 році жила в Сенчі, маючи там свій двір. У Кирила Криштофовича було три сини: Іван, який згодом став сенчанським сотником, Петро і Федір, які служили значковими товаришами Лубенського полку й мали в 1740 році власні двори в Сенчі. Один із них і був тим, «сліпим Криштопенком», якого Яків Маркович хотів відправити в похід… Як ми бачили вище, сотникування Кирила Криштофовича переривалося близько 1720 року. У цей час уряд в Сенчі посідав Степан Корсун, який, очевидно, був тут сотником і раніше, бо є згадки про те, що Корсун двічі був сенчанським сотником. Степан Корсун був сином Григорія Яковича Корсуна, який у 1672, 1678, 1679 і 1683 роках був полковим миргородським сотником; таким чином, Степан Корсун був чужою для сенчан людиною. Григорій Корсун, виступаючи в 1689 році в Кримський похід, склав, як і годилося, заповіт і, здається, у поході загинув, залишивши сина й дочку. Удова його вийшла вдруге заміж за якогось Андрія, від якого мала дочку, і жила в Миргороді. У 1713 році вона, будучи хворою, склала духовний заповіт, за яким маєтність між своїми дітьми поділила таким чином: її син від першого шлюбу Степан Корсун одержав усі батьківські ґрунти; дочка від першого шлюбу Агафія, що була замужем за миргородським полковим сотником Гаврилом Бецем, одержала «фільварок…, під містом (Миргородом) стоячий» і луку там же; дочка від другого шлюбу Олеся, яка перебувала ще в «дитинних літах малих», одержала від матері «двір, стоячий у Миргороді» й «ліс, куплений в Каленички», а також усю материну рухомість: «полумисків олов’яних 12, приставок олов’яних таких же 12, кунтуш табеновий, а другий парпуровий, казан великий, а другий і малий, канву велику, ступку, канву малу і всі рухомі речі…, бджіл тридцятеро без двох, душників двох срібних» і таке інше. Розподіливши майно, Анна Корсунова просила своїх дітей, щоб вони через спадщину не сперечалися між собою, «а хто б наважився цей останньої волі моєї тестамент переглядати з-між дітей моїх і слова ні в що обертати, кості ворушити – такий да буде проклятий».